Marseille : Picasso, "Un génie sans piedestal", på MuCEM, Marseille

Från 27 april 2016 till 29 augusti 2016
  • Från april 27 till 29 augusti 2016  Picasso & l’art populaire - rétrospektiv MUCEM

    © MUCEM

    Från april 27 till 29 augusti 2016 Picasso & l’art populaire - rétrospektiv MUCEM

    © MUCEM

Marseille : Picasso, "Un génie sans piedestal", på MuCEM, Marseille 7 Promenade Robert Laffont 13002 Marseille fr

Denna stora utställning visar hur Picasso, under sin epok och med hänsyn till konstnärens rötter, har hämtat inspiration från populär konst och traditioner. Utställningen återspeglar konstnärens mästerverk, vissa ännu okända, med hänvisningar till de omfattande samlingarna på MuCEM.


Adress

Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)
7 Promenade Robert Laffont
13002 Marseille

Admission fees and rates

  • Plein tarif: 8 €
  • Tarif réduit: 5 €