Nantes 2013, Europas miljöhuvudstad

Från 01 januari 2013 till 14 december 2013
 • © Valery Joncheray

  © Valery Joncheray

 • © Stéphane Menoret

  © Stéphane Menoret

 • © Valery Joncheray

  © Valery Joncheray

 • © Christiane Blanchard

  © Christiane Blanchard

 • © Jean-Dominique Nautilus & Jean Renaudineau du Seve

  © Jean-Dominique Nautilus & Jean Renaudineau du Seve

 • © Christian Konig

  © Christian Konig

Nantes 2013, Europas miljöhuvudstad Nantes fr

Efter Stockholm, Hamburg och strax före Köpenhamn 2014, är Nantes Métropole EUs miljöhuvudstad 2013.

Denna distinktion erkänner det arbete och de insatser som gjorts i över 20 år till förmån för miljön och utvecklingen av staden. Men det är också ett incitament för att gå ännu längre, att mobilisera alla berörda parter för att ta ytterligare ett steg framåt: offentliga och privata aktörer, men också och framför allt, alla invånare, som förkroppsligar framstegen och som också är de första som drar nytta av dem.

2013, ett år att öppna upp mot omvärlden

För att fira sin titel som miljöhuvudstad i Europa, men framför allt för att publicera och dela med sig av sina goda miljöpraxis med andra större europeiska städer, har Nantes Métropole inrättat ett ambitiöst program för 2013.

Staden vill fokusera, på sitt eget originella och festliga sätt, mobiliseringen av invånare och både lokala och europeiska partners runt livskvalitet från tre olika aspekter: välfärd, innovation och social och territoriell sammanhållning.

Maskinen som en symbol

Nantes miljöhuvudstad representeras av Aéroflorale II. Denna ovanliga maskin och dess vetenskapliga expedition kommer att besöka flera europeiska städer för att skapa utbyte med européerna.

Denna märkliga maskin, över 15 m hög, ritades av François Delarozière och tillverkades av Compagnie La Machine. I år kommer den att besöka flera städer i Europa för att sprida Nantes uppdrag. Varje landningspunkt kommer att vara en möjlighet för att se till att Nantes Métropole blir omtalat och kommer även att göra det möjligt för EU:s befolkningar och invånare från Nantes att bekanta sig med de vetenskapliga framstegen inom växtbaserad energiproduktion.

Många urbana aktörer kommer att bjudas in till diskussioner i varje europeisk stad som besöks av expeditionen och forskare och representanter från Nantes, Bryssel, Turin och Istanbul välkomnar luftskeppet och dess installationer under ett par dagar.

Slutligen, när besöken är avslutade, kommer dessa att redovisas så att en länk skapas mellan europeiska städer och deras invånare.

Related videos

 
 

Sponsored videos

 
 
 
 

Läs också