Upptäck REMBRANDT på Musée Jacquemart-André i Paris

Från 16 september 2016 till 23 januari 2017
Upptäck REMBRANDT på Musée Jacquemart-André i Paris 158 boulevard Haussmann 75008 paris fr

Denna utställning är uppbyggd runt 3 rembrandtska mästerverk som finns på Musée Jacquemart-André och återskapar de avgörande ögonblicken i den framstående holländska konstnärens karriär.

 

Genom att visa cirka 40 av hans målningar, uppdelade i tre kapitel, motsvarar utställningen de tre nyckelfaserna i Rembrandts arbete och ger oss möjlighet att förstå utvecklingen hos konstnären som dominerade holländsk konst på 1600-talet.

 

Denna utställning är uppbyggd runt 3 rembrandtska mästerverk som finns på Musée Jacquemart-André och återskapar de avgörande ögonblicken i den framstående holländska konstnärens karriär.

 

 

Del 1: Leidenperioden

Utställningens första del är vikt åt Leidenperioden (1625–1631), under vilken Rembrandt började stå på egna ben som konstnär. Besökarna får möjlighet att förstå hur Rembrandts konst utvecklades, med framför allt historiska och bibliska teman.

Arbetet understryker konstnärens tekniska skicklighet, den allt tydligare närvaron av ljus och skugga samt den ökande psykologiska förståelsen för subjekten, som exempelvis Kvällsvarden i Emmaus.

 

 

Del 2: Triumfen i Amsterdam

Den andra delen är dedikerad till Rembrandts år av triumf i Amsterdam, från 1631 till 1635. Rembrandt producerade ett antal porträtt av framstående personer, som det av Amalia av Solms (1632), hustru till prins Fredrik Henrik av Oranien, ståthållare i fem av de sju provinserna i Förenade Nederländerna.

Från och med 1630 är Rembrandts verk beundransvärda på grund av den enastående energin i porträtten, i de historiska och bibliska scenerna och framför allt i de gravyrer och teckningar som ställs ut som en motvikt till hans målningar.

 

 

Del 3: den "sena stilen"

Perioden 1652–1669 är känd som Rembrandts "sena stil", där målarens konst nådde sin höjdpunkt. Hans realistiska, mjuka och subtila stil förefaller stå långt ifrån verken av samtida holländska målare och från tidsepokens smak.

 

Allt eftersom Rembrandts målningar blev "kubistiska" och hans palett mer begränsad, förenklade han färger och former genom att koncentrera sig på det viktigaste. 

 

Adress

Musée Jacquemart-André
158 boulevard Haussmann 
75008 Paris

Detta bör du se

Fler sevärdheter