Auvergnes regionala vulkaniska naturpark

  • Située dans le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, la chaîne des Puys comporte une centaine de volcans datant de l'ère quaternaire.

    © ATOUT FRANCE/Pierre Desheraud

    Située dans le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, la chaîne des Puys comporte une centaine de volcans datant de l'ère quaternaire.

    © ATOUT FRANCE/Pierre Desheraud

Auvergnes regionala vulkaniska naturpark 63970 AYDAT fr

Ett sällsynt och överraskande naturområde. Auvergnes regionala vulkaniska naturpark är Frankrikes största naturpark. Från norr om Clermont-Ferrand till norra delen av Aurillac sträcker den sig över en yta på 395 000 hektar, indelad i fem naturområden. I norr slingrar sig den 35 km långa bergskedjan Chaîne des Puys likt ett pärlband bestående av cirka 80 unga vulkaner. Längre söderut reser sig Mont-Dore med sina vassa spetsar och vattenrika dalgångar, där vattenfall och floder rinner ut i ett myller av sjöar. Sluttningen sträcker sig ända ned till högplatåerna i Cézalier, där basaltlandskapet med småsjöar och omgivande torvmossor varje vinter pinas av den isande écir-vinden. I väst på Artenseplatån är landskapet också böljande, medan parkens södra del utmärks av de taggiga vulkantopparna Monts du Canal, med dalgångar omgivna av vulkaniska basaltplatåer. Dessa karaktäristiska landskap är hem för en anmärkningsvärd flora och fauna, bland annat röd glada, hermelin, öring och gran. De många stigarna och vandringslederna gör det lätt att ta sig runt till parkens olika sevärdheter.