Jeanne d'Arcs hus

Jeanne d'Arcs hus 45000 ORLEANS fr

1400-talshistoria och arkitektur. Det var 1976 som Jeanne d'Arc-centret, som grundades 1974, installerade sig på adressen 3 place de Gaulle. I det här huset som byggdes om under 1400-talet, bodde la Pucelle som hon också kallades, vid sin ankomst till Orléans den 29 april 1429. Hon stannade här fram till stadens befrielse efter sju månaders belägring. Sannolikt sov hon på första våningen. Förutom Jeanne d'Arc har även Karl den VII och andra kungligheter bott här. Senare tog dominikanska munkar över huset. Under andra världskriget skadades byggnaden svårt och restaurerades med början 1961. Muséets permanenta samlingar och utställningar ger besökaren chansen att lära sig mer om konst och historia under Jeanne d'Arcs århundrade, 1400-talet. 

Detta bör du se