Le Havre - ett världsarv

Le Havre - ett världsarv 76600 LE HAVRE fr

Poesi i betong. Andra världskriget innebar stor förödelse för staden Le Havre. Återuppbyggnaden pågick mellan åren 1945 och 1964 under ledning av Auguste Perret. Denne arkitekt blev redan vid sitt första byggprojekt, en teater på Champs-Elysées, föremål för omfattande debatt på grund av sin användning av moderna material som betong. Samma djärvhet visade han även i Le Havre då han på en 133 hektar stor yta lät uppföra en högmodern och strukturerad stad, utan att för den skull kompromissa med stadens historiska arv. Perrets stadsprojekt blev världsarv 2005.

Detta bör du se