Tillgängligt resande i Frankrike: förbättringar på flyg och tåg

  • © ATOUT FRANCE/Cédric Helsly

    © ATOUT FRANCE/Cédric Helsly

Tillgängligt resande i Frankrike: förbättringar på flyg och tåg Paris fr

Att resa till, i och runt Frankrike blir ständigt bättre för funktionshindrade. Det är nu mycket lättare att få en lyckad semester tack vare de ansträngningar som gjorts på transportbranschen.T

Flygbolag och järnvägstrafik har tagit många åtgärder för att ytterligare säkerställa att det är lätt för personer med funktionshinder att resa. Dessa åtgärder sträcker sig från resans förberedelser till omvandlingen av infrastrukturen, de försöker nu förutse allt!

Tågresandet

För dem som vill komma till Frankrike eller resa runt Frankrike med tåg har resan blivit mycket lättare tack vare SNCF. En guide för funktionshindrade resenärer, som beskriver allt du behöver veta om hur du använder SNCFs tjänster, finns på alla stationer, i SNCF butiker och på registrerade resebyråer. Guiden finns redan i punktskrift och kommer inom kort att finnas i större typsnitt också. Du kan begära att få en skickad till dig genom att skriva till denna adress:

Délégation à l’Accessibilité et aux Voyageurs Handicapés - 2 rue Traversière - 75571 Paris Cedex 12.

SNCFs byrå erbjuder parkering utrustad för människor som kommer med bil men också en service för att ledsaga resenärer från sitt hem till stationen och vice versa. En telefontjänst tillägnad Accès Plus finns också för att informera dig om varje stations tillgänglighet och faciliteter. För att resa under de bästa förhållandena finns särskilda utrymmen för rullstolar på vissa tåg, bland annat i IDTGV - den mer prisvärda och moderna tjänster.

Kontakta SNCF

Accès Plus Service Centre

Tel:  0890 640 650 (0.11 €/min inc. tax)

Flygresor

Motsvarigheten till Accès Plus-programmet hos SNCF är Saphir-tjänsten som erbjuds av Air France och som är helt tillägnad handikappade passagerare. Införd och utvecklad i mer än 20 länder hjälper denna service dig att kontakta företaget för att få alla dina frågor besvarade. Alla relevanta nummer för att ringa och skicka e-post finns på deras hemsida, specifika för varje land.

Liksom sina internationella motsvarigheter har franska flygplatser förbättrats markant för att  passagerare med motoriska eller sensoriska funktionshinder ska få resa under bästa möjliga förhållanden. Många renoveringar har ägt rum, från att kunna erbjuda reserverad parkering för dem som vill komma till flygplatsen med bil. Därifrån kan ett serviceteam bli kontaktat via de tillgängliga telefonerna för att komma och hämta de passagerare som sedan tas om hand tills påstigning på flyget. De flesta flygbolag har stödpersonal för att hjälpa och underlätta ombordstigning och avstigning. Flygplatserna i Paris har teckenspråkstolkar för flygbolagen.

När det gäller tillgängligheten i och runt flygplatserna är de flesta internationella terminaler försedda med ramper för rullstolar. Generellt har de också specialiserade fordon till hands för när aerobridges inte är tillgängliga. Rullstolar är också tillgängliga på begäran.

Det är viktigt att notera att flygplatserna i Paris anger att "för att säkerställa bästa kvalitet och minska din väntetid till ett minimum, måste du meddela dina krav till flygbolaget eller resebyrån från tidpunkten för bokning och minst 48 timmar innan ditt flyg. Om du nyligen har varit sjuk, haft en operation eller ditt hälsotillstånd förändrats, kan du behöva medicinskt godkännande för att resa. Rådgör med din läkare."

Kontakter hos Saphir France 

Tel :  0 820 01 24 24 (0,12 € /min)

Fax : 04 93 18 53 50

Kontakter i de 23 länderna

Särskilda fall som anges av flygplatserna: På grund av säkerhetsskäl kan resenärer med svåra psykiska funktionshinder inte resa på långa flyg utan ackompanjemang. 

Att resa i och runt Frankrike med ett funktionshinder har verkligen underlättats av transportbranschen under de senaste åren tack vare samordnade insatser på området.

 

Detta bör du se

Fler sevärdheter