Allmänna tävlingsregler

Allmänna tävlingsregler

Genom att delta i någon av våra tävlingar samtycker du till våra tävlingsregler.


Anställda på Franska turistrådet och deras närmaste familjer får inte delta i tävlingen. Vinnaren dras vid en slumpmässig utlottning. Franska turistrådet förbehåller sig rätten att diskvalificera personer vid berättigade misstankar om fusk.   

För att kunna lösa in ett pris som består av en resa måste vinnaren/vinnarna (och, i tillämpliga fall, deras gäster) inneha giltiga pass och/eller andra nödvändiga resedokument. Vinnaren/vinnarna är själva ansvariga för att teckna eventuella reseförsäkringar.  Atout France, Saint-Martins turistbyrå, Réunion turistbyrå, Air France och Hoste Hotel og hotell Le Nautile kan inte hållas ansvariga för eventuella oförutsedda problem som kan uppstå före, under och efter resan. Om en eller flera personer vinner en resa med ett fastställt resedatum måste vinnaren/vinnarna (och, i tillämpliga fall, deras gäster) resa det angivna datumet. Vinnaren/vinnarna kommer inte att kunna flytta resedatumet. Om en eller flera personer vinner en resa som inte har något fastställt resedatum kan vinnaren/vinnarna själva ett resedatum i mån av tillgång. Vi förbehåller oss rätten att fastställa en tidsfrist för när priset ska ha lösts in. 

Behandling av personuppgifter:

I samband med hanteringen av din tävlingsanmälan samlar vi in och behandlar dina personuppgifter (namn och e-post). Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras och du har enligt dataskyddslagen rätt till insyn i de insamlade uppgifterna, samt rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna. Du har också rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller tas bort. Detta sker genom att du kontaktar oss.