Femte republiken och franska regeringen

 • Sous l'Arc de Triomphe à Paris, le drapeau tricolore français

  © ATOUT FRANCE/Franck Charel

  Sous l'Arc de Triomphe à Paris, le drapeau tricolore français

  © ATOUT FRANCE/Franck Charel

Femte republiken och franska regeringen Paris fr

Den femte republiken är den nuvarande regimen i Frankrike. Den bildades den 4 oktober 1958, efter slutet av den fjärde republiken, som hade upprättats 1946. Den femte republiken styrs enligt grundlagen från 1958.

Grundläggande texter

 • Grundlagen från 1958 (gäller idag)

 • Miljö-stadgan

 • Ingressen för grundlagen från den 27 oktober 1946 

 • Mänskliga och medborgarrättigheterna från 1789

Franska republikens symboler

De viktigaste symbolerna för den franska republiken har gemensamt ursprung i den franska revolutionen.

 • Det nationella mottot "frihet, jämlikhet och broderskap" (liberté, égalité, fraternité),
 • Nationaldagen den 14 juli,
 • Marseljäsen, nationalsången komponerades 1792 i Strasbourg,
 • Trikoloren (den blå-vit-röda flaggan),
 • Deklarationen om rättigheter för människan och medborgaren från 1789,
 • och Marianne: en av de franska symbolerna.

När det gäller tuppen, en annan viktig fransk symbol, finns dess ursprung i det latinska ordet "Gallus", som betyder både tupp och Gallien.

Republikens president

Den franska statschefen, presidenten av republiken, väljs för 5 år genom allmänna direkta val. Vald den 6 maj 2012 är François Hollande den sjunde presidenten och bor i Elysée-palatset, som är de franska presidenternas officiella residens.

 

Republikens president har ett antal exklusiva befogenheter: 

 • Utnämningen av premiärministern,
 • Rätten att överlåta vissa lagförslag till folkomröstning efter en rekommendation från regeringen eller ett gemensamt förslag från parlamentet,
 • Rätten att upplösa nationalförsamlingen,
 • Genomförandet av befogenheter i nödsituationer enligt artikel 16,
 • Rätten att kommunicera med parlamentet, att utse tre ledamöter och verkställande av det konstitutionella rådet,
 • Rätten att vända sig till det konstitutionella rådet.

Likaså presiderar Republikens president över:

 • Ordförandeskapet i ministerrådet,
 • Ordförandeskapet i högsta rättsrådet som arméchef,
 • Ordförande i rådet och ledande kommittéer inom försvarsmakten.

Presidentens andra myndigheter kontrasigneras av statsministern och, då fallet är lämpligt, av de ansvariga ministrarna.

Regeringen

Under ledning av statsministern bestämmer och genomför regeringen statens politik. Regeringen består naturligtvis av statsministern, regeringsmedlemmar, vice ministrar samt delegerade ministrar, statssekreterare och höga kommissionärer. Verksamhetens omfattning, befogenheter, skyldigheter och uppgifter är inte fastlagda för varje minister, till skillnad från andra länder som t.ex. USA.

Det franska parlamentet, som består av senaten och nationalförsamlingen, är ansvarigt för att utveckla lagstiftningen, på eget incitament eller på den av regeringen och har befogenheter som gör det möjligt att kontrollera regeringen.

Det franska parlamentet består av två hus:

 • Senaten väljs för sex år genom indirekt allmän rösträtt och förnyas till häflten vart tredje år. Det senaste valet ägde rum i september 2008. Det finns idag 343 senatorer.
 • Nationalförsamlingen har 577 ledamöter valda genom allmänna direkta val för fem år. Den senaste valet ägde rum i juni 2007. 
 • Båda kamrarna utvecklar och röstar igenom lagstiftningen. Vid oenighet är det nationalförsamlingen som fattar det slutliga beslutet.

Källa: www.elysee.fr

 

Detta bör du se

Fler sevärdheter