Franska presidenten Francois Hollande framhäver turistbranschens betydelse

  • © Atout France/JM Cras

    © Atout France/JM Cras

Franska presidenten Francois Hollande framhäver turistbranschens betydelse Paris fr

I ett tal som den franska presidenten Francois Hollande höll den 27 augusti i Paris under en konferens för landets ambassadörer runtom världen, uttalade sig den franska presidenten om hur viktig den franska turistnäringen är för landets bruttonationalprodukt, också under kommande år.

”Turismen måste vara en central, nationell fråga, i synnerhet då det gäller att förbättra mottagningen på flygplatserna, öka säkerheten och höja nivån på både levererad service och utrustning. Frankrike är redan världens första turistmål och målet för framtida år är att höja inkomsterna från turistbranschen för att göra Frankrike till den turistdestination i Europa med de högsta turistinkomsterna.”

Presidenten avslutar med att måla upp ett mer rörligt, dynamiskt Frankrike, både nationellt och internationellt. Ambassadörerna i utlandet har som uppgift att verkligställa dessa mål och stöda Atout France i och organisationens internationella nätverk i sin uppgift att marknadsföra Frankrike. 

 

Detta bör du se

Fler sevärdheter