Kvalitetsmärkningar inom turism

 • © ATOUT FRANCE/Fabrice Milochau

  © ATOUT FRANCE/Fabrice Milochau

Kvalitetsmärkningar inom turism Paris fr

Qualité Tourisme, Plus Beaux Villages de France och andra kvalitetsmärkningar garanterar äktheten, unikheten eller tillgängligheten av de platser du besöker under din semester.

Qualité Tourisme ™

Qualité Tourisme ™-beteckningen skapades med avsikten att förbättra kvaliteten på turisttjänster i Frankrike och bättre ta emot turister. Etiketten omfattar alla turisttjänster:

 • Boende
 • Gästfrihet
 • Caféer, brasserier
 • Kongresscenter
 • Resebyråer
 • Transport
 • Turistbyråer

Beteckningen tilldelas anläggningar som redan har engagerat sig i ett åtagande till kvalitet. Dessa åtagande avser anläggningar som:

 • Respekterar hälso-och säkerhetsbestämmelser
 • Respekterar den rättsliga klassificeringen om den gäller

Kvalitetsmetoden:

 • Respekterar de nationella kvalitetsåtgärderna
 • Baseras på en extern revision
 • Skapar obligatorisk behandling av kundklagomål
 • Ger lättillgängliga kundundersökningar i varje anläggning

Plus Beaux Villages de France

Föreningen Plus Beaux Villages de France samlar 156 byar över hela Frankrike, kända för sitt enastående kulturarv. Märkta byar måste följa en kvalitetsstadga.

För att få använda av denna benämning måste byarna ha en maximal befolkning på 2 000 invånare och inneha minst 2 skyddade områden eller monument (klassificerade eller registrerade). Ansökan om att få använda benämningen måste godkännas efter överläggning av kommunfullmäktige (kräver ett kollektivt åtagande för det föreslagna projektet).

När dessa första krav är uppfyllda och efter en bedömning på plats kommer borgmästaren i byn sedan att underteckna kvalitetsstadgan som officiellt erkänner byns inträde i föreningen.

Tourisme & Handicap

Inrättat år 2001 har beteckningen Tourisme & Handicap för avsikt att ge människor korrekt, objektiv och entydig information om tillgängligheten av turistorter och anläggningar när det gäller de 4 huvudsakliga typerna av funktionshinder (motoriska, mentala, auditiva och visuella) och att utveckla ett anpassat turistutbud.

EU:s miljömärke

Vad är EU:s miljömärke?

Skapat 1992 är det europeiska miljömärket den enda officiella miljömärkning som kan användas i alla EU:s medlemsländer. Denna etikett är i relation till produkter och tjänster.

Denna ekologiska märkning tar följande i beaktande: "produktens livscykel från materialutvinning, tillverkning, distribution och användning till dess återanvändning" lika mycket som kvalitet och användning.

Vilket syfte tjänar miljömärket?

Den europeiska miljömärkningen tilldelas produkter och tjänster som tar hänsyn till miljön. Etiketten försäkrar möjligheten att använda produkterna och att det orsakas mindre miljöpåverkan under produktens livslängd.

De märkta produkterna och / eller tjänsterna anses vara i överensstämmelse med precisa kriterier som nämns i de tillämpliga standarder för varje kategori av produkter och tjänster.

Beteckningen är ett svar på behovet och bristen på information om den ekologiska kvaliteten på produkter och tjänster.

I Frankrike är 180 boenden certifierade med det europeiska miljömärket .

Blue Flag Beaches – Le Pavillon Bleu

Blue Flag Beach är en miljömärkning som består av stränder och marinor som gör samordnat miljöarbete.

Det delas ut årligen på frivillig basis utifrån 4 kriterier: miljöutbildning och information, vattenkvalitet, miljöledning, samt säkerhet och service.

 

Listan över dessa beteckningar är inte heltäckande, tveka därför inte att ställa frågor!

 

Detta bör du se

Fler sevärdheter