Mont-Saint-Michel blir en ö på nytt

 • The Mont-Saint-Michel

  © CRT Normandie / Dietmar Feichtinger Architectes / SBP © S.Lorkin-Anibas Photography

  The Mont-Saint-Michel

  © CRT Normandie / Dietmar Feichtinger Architectes / SBP © S.Lorkin-Anibas Photography

 • The Mont-Saint-Michel

  © CRT Normandie / Dietmar Feichtinger Architectes / SBP © S.Lorkin-Anibas Photography

  The Mont-Saint-Michel

  © CRT Normandie / Dietmar Feichtinger Architectes / SBP © S.Lorkin-Anibas Photography

 • The Mont-Saint-Michel

  © CRT Normandie / F. Godard

  The Mont-Saint-Michel

  © CRT Normandie / F. Godard

Mont-Saint-Michel blir en ö på nytt Grande Rue 50170 Le Mont-Saint-Michel fr

Världsarv och underverk - Mont-Saint-Michel, klostret och bukten, har återfått sin verkliga natur efter 10 års arbete. Mont-Saint-Michel blir åter en ö, under några timmar, vid högvatten.


Det var öns avskildhet som fick munkarna att installera sig här under medeltiden och uppföra den magnifika klosterbyggnaden.


Men tiden och mänsklig påverkan hotade den unika miljön. Avlagringar samlades på havsbotten runt Mont-Saint-Michel. Bit för bit bredde fastland och saltfält ut sig och havet drog sig tillbaka. En parkering just nedanför murarna störde också helhetsintrycket.


Internationella experter var ense: om inget görs kommer Mont-Saint-Michel att vara helt omgivet av saltfält till år 2040.

 

För att bevara det värdefulla monumentet och miljön för kommande generationer och för alla turister beslutades om en gemensam räddningsaktion stödd av EU, Franska staten och regionerna Normandie och Bretagne, som båda gränsar till Mont-Saint-Michel.

 

 

En räddningsinsats för ett landmärke och en sevärdhet

Studierna för att återställa Mont-Saint-Michels ö-karaktär påbörjades 1995 och själva arbetet 2005. Den kulturella räddningsaktionen är en av de mest originella som genomförts i Europa. Arbetets främsta ambition har varit att återställa landskapet som inramar den fantastiska klosterbyggnaden och ge besökarna tillträde till ön och klostret på ett sätt, som understryker närheten till havet och med stor respekt för miljön.

 

 

Dammen vid Couesnon, en av hörnstenarna i renoveringsarbetet

Den nya dammen vid Couesnonfloden ger vattnet tillräckligt med kraft för att spola bort avlagringarna ut i havet, långt bort från Mont-Saint-Michel. Men förutom sin rent tekniska funktion är dammen också ett sätt att närma sig Mont-Saint-Michel, en vacker utsiktspunkt som möter besökarna.

 

 

Återskapa närheten till havet

Projektet vill förstärka känslan av att förflytta sig från fastlandet till Mont-Saint-Michel över vattnet, genom en helt ny bro. Vägar, tillträde, nya transportsätt – allt har gjorts om för att ön ska fortsätta vara tillgänglig för alla, samtidigt som miljön respekteras.

 


Upplev känslan av att gå på vatten

De olika arbeten som genomförts för att återskapa Mont-Saint-Michels ö-karaktär har alla till syfte att förena teknik och estetik. Det här sättet att närma sig problemen har gett arkitektoniska lösningar som tagit hänsyn till miljön och i första hand skapats för att framhäva bukten och klostret.

Så här säger till exempel Dietmar Feichtinger, arkitekten bakom den nya bron för besökare: « Vägen dit är både en sträcka och en mellanlandning, en paus som behövs för att nå detta « någon annanstans » som gått förlorat vid havets horisont [...] Från fastlandet till ön bjuder byggnadens geometriska form på en kontinuerlig, flödande rörelse.».

 

 

En ny parkeringsplats, på avstånd från ön

Den nya parkeringen är belägen 2,5 km in på fastlandet från ön. Från parkeringen och Turistinformationen går gratis skyttelbussar och det finns också gångvägar över till ön. Fotgängare använder den nya bron. Skyttelbussarna stannar 400 meter från Mont-Saint-Michel för att ge alla besökare en ostörd vy över ön och bukten.

 

 

Magisk förvandling till ö

När tidvattenkoefficienten överstiger 110, blir Mont-Saint-Michel en ö igen. Murarna badar i vatten och klippan är helt avstängd från omvärlden. Innan restaureringsarbetet var det över 130 år sedan fenomenet, som bara varar i några timmar, inträffade senast.


Att befinna sig högst upp på själva klippan är den bästa utsiktspunkten för att se det spektakulära högvattnet.

 

Läs mer om arbetet att återskapa ö-karaktären hos Mont-Saint-Michel.

 

Läs mer om tillträde till Mont-Saint-Michel

Related videos

 
 

Sponsored videos