Turism & funktionshindrade

  • © ATOUT FRANCE/Aquashot

    © ATOUT FRANCE/Aquashot

Turism & funktionshindrade Paris fr

De nya principerna för turism för funktionsnedsatta bidrar till att ge funktionshindrade personer korrekt, konsekvent och objektiv information om tillgängligheten på diverse turistanläggningar. Principerna fokuserar på 4 viktiga funktionshinder: rörlighet, syn- och hörselskador samt mentala funktionshinder. De nya reglerna visar också de ansträngningar som proffs inom turismen har åtagit sig för att välkomna alla potentiella kunder och ge dem en konkurrensfördel på både nationell och europeisk nivå.

För vem finns de nya reglerna?

Reglerna finns för alla profesionnella tjänsteleverantörer inom turism, inklusive dem som arbetar med boende, turistattraktioner och fritidsplatser.

Hur fungerar regelverket?

Ansökan om klassificeringen är en frivillig process. Varje intresserad professionell får en självutvärdering i form av ett frågeformulär som sedan ger dem möjlighet att utvärdera tillgängligheten till deras etablissemang och utrustning för olika typer av funktionshinder.

Om självutvärderingen är positiv får den sökande inleda processen med att förvärva klassificeringen. Detta innebär att anläggningen kommer att få ett officiellt besök av bedömare som kommer att identifiera, enligt vad som är lämpligt för just detta etablissemang, det som redan anses motsvara nödvändig standard och vad som ännu måste ändras eller anpassas.

När bedömningen har gjorts undersöker den regionala myndigheten bedömarnas rapport, med hänsyn till det regelverk som gäller.

Klassificeringen utfärdas av Tourisme et Handicap-föreningen för en period av 5 år. Den är förnybar efter ytterligare godkännande, vilket garanterar att etablissemanget fortfarande uppfyller kriterierna.

Klassificeringen kan utfärdas för en, två, tre eller fyra funktionshinder (motoriska, syn- och hörselskador eller mentala funktionshinder), som var och en representeras av olika symboler som finns på en skylt vid turistanläggningen.


 

Detta bör du se

Fler sevärdheter