Turismbeteckningar - det franska kulturarvet

Turismbeteckningar - det franska kulturarvet Paris fr

UNESCO:s världsarvslista, nationella monument, franska städer och orter av konst och historia, och andra beteckningar garanterar äktheten, unikheten och tillgängligheten av de platser du besöker.

Nationella monument

Mer än bara en beteckning men snarare ett helt nätverk i sig är Centre des Monuments Nationaux (centret för nationella monument) vars uppgifter är bevarandet, restaureringen, förvaltningen, ledningen och öppnandet till den stora allmänheten av nära 100 monument ägda av den franska staten samt listade som historiska monument.

UNESCO:s världsarvslista

Världsarvskonventionen 1972 gav UNESCO ansvaret att identifiera och skydda oersättliga kulturmiljöer av särskild arkitektonisk betydelse och / eller vikt i mänsklighetens historia, samt unika naturområden antingen i sin skönhet eller i sällsyntheten av sin flora och / eller fauna. Idag finns 37 av dessa platser i Frankrike.

Grands Sites de France

Med det totala antalet av 37 platser är Grands Sites de France exceptionella, sköra och skyddade landskap kända och erkända av alla. I en strävan efter hållbar utveckling, har cheferna för Grands Sites de France ambitionen att avslöja, tjäna och vidarebefordra värdet som associeras till varje plats.

Beteckningen tilldelas av staten och erkänner en ledning som överensstämmer med principerna för hållbar utveckling, försonligt bevarande av landskapet, kvaliteten på besökarens upplevelse och deltagande av invånarna och diverse samarbetspartners i livet på Grands Sites de France.

Vignobles & Découvertes

Lanserat 2009 syftar Vignobles & Decouvertes-beteckningen på företag som arbetar för att främja turismen med betoning på vin och vinstockar.

Alla lokala samarbetspartners som får beteckningen Vignobles & Decouvertes förbinder sig att respektera flera krav: en kvalitetsvälkomst på franska eller på något annat språk, speciella kunskaper för en värld av vin, äkthet samt öppenhet för naturliga, kulturella och mänskliga arv.

Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Beteckningen Villes et Pays d'Art et d'Histoire är ett nätverk som grupperar 153 franska städer och områden av konstnärlig och historisk betydelse och binder ihop utvecklingen och bevarandet av kulturarvet och arkitekturen: presentation av den verksamhet de erbjuder för upptäckt (guidade besök, utställningar och utbildning, till exempel) och kulturturism.

Spirituella städer i Frankrike

Sammanslutningen av spirituella städer i Frankrike (Villes Sanctuaires) förenar spirituella städer och turistbyråer i ett gemensamt mål: att ständigt förbättra besökarnas upplevelser, oavsett om de är turister som vill utforska området eller pilgrimer på jakt efter andlighet - föreningen är redo att hjälpa dig att organisera din vistelse i de spirituella städerna i Frankrike.

Tourisme & Handicap

Inrättat 2001 har beteckningen Tourisme & Handicap som avsikt att ge korrekt, objektiv och entydig information om tillgängligheten av turistmål och anläggningar när det gäller de 4 vanligaste typerna av handikapp typer (motoriska, mentala, auditiva och visuella) och att utveckla ett anpassat turistutbud för dessa grupper.

Listan över dessa beteckningar är inte heltäckande, tveka inte därför att göra förfrågningar om eventuella kvalitetsbeteckningar i de områden som du besöker.

 

Detta bör du se

Fler sevärdheter