Utmärkelser inom turism - franska kulturarvet

  • © Atout France / Stéphane Frances

    © Atout France / Stéphane Frances

Utmärkelser inom turism - franska kulturarvet 75 Paris fr

UNESCO:s världsarvslista, nationella monument, franska städer och landskap med konst och historia, samt andra utmärkelser garanterar äktheten, unikheten och tillgängligheten av de platser du besöker under din resa.

Nationella monument

Nationella monument är inte bara en klassifikation av sevärdheter utan också ett nätverk i sig. Centre des Monuments Nationaux  (Nationella centret för museum) har som uppgift att bevara, restaurera, styra och öppna upp till allmänheten nästan 100 monument som ägs av den franska staten och som är listade som historiska monument.

UNESCO:s världsarvslista

Världsarvskonventionen från 1972 ger UNESCO ansvaret att identifiera och skydda oersättliga kulturmiljöer definierade som sådana pga sin arkitektur, sin betydelse i mänsklighetens historia samt unika naturområden som definieras av sin skönhet eller sällsyntheten i sin flora och / eller fauna. Idag finns 37 av dessa platser i Frankrike.

Grands Sites de France

Grands Gites de France med 37 platser är en samling exceptionella, sköra och skyddade landskap som kända och erkända av alla. I en strävan efter hållbar utveckling, har cheferna för varje Grand Site mbitionen att främja och vidarebefordra det unika som associeras till varje plats.

Klassifikationen tilldelas av staten och erkänner att ledningen överensstämmer med principerna för hållbar utveckling, försonligt bevarande av landskapet, kvaliteten på besökarens upplevelse och deltagandet av lokala invånare och partners.

Vignobles & Découvertes

Skapat 2009 är idén med  Vignobles & Découvertes att främja turismen med betoning på vin och vinstockar.

Alla de lokala partners som visar upp skylten Vignobles & Decouvertes förbinder sig att respektera flera krav: en välkomst i hög kvalitet på franska eller något annat språk, en särskild känslighet för vin, samt en äkthet och öppenhet för naturliga, kulturella och mänskliga arv.

Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Villes et Pays d'Art et d'Histoire är ett nätverk som grupperar 153 franska städer och landskap med ett särskilt historiskt och konstnärligt arv knutet till utvecklingen och bevarandet av kulturarvet och arkitekturen. Dessa orter bör erbjuda en presentation av all verksamhet som finns att upptäcka (guidade besök, utställningar och utbildningstjänster, till exempel) och främja kulturturism.

Andliga orter i Frankrike

Sammanslutningen av andliga städer i Frankrike (Villes Sanctuaires) förenar städer och turistbyråer med ett andligt arv i ett gemensamt mål: att ständigt förbättra besökarnas upplevelser, oavsett om de är turister som vill utforska området eller pilgrimer på jakt efter andlighet. Föreningen är redo att hjälpa dig att organisera din vistelse i de andliga städerna i Frankrike.

Tourisme & Handicap

Inrättad 2001 har klassifikationen Tourisme & Handicap som avsikt att erbjuda korrekt, objektiv och entydig information om tillgängligheten av turistorter och anläggningar när det gäller de 4 vanligaste typerna av funktionshinder (motoriska, mentala, auditiva och visuella) och att utveckla ett anpassat turistutbud.

Listan över dessa klassifikationer är inte heltäckande. Tveka därför inte att göra förfrågningar om eventuella klassifikationer i de områden du besöker.

Detta bör du se

Fler sevärdheter