Brannen som tilintetgjorde deler av Notre-Dame Paris
Sjokk og mobilisering rundt Notre-Dame de Paris

France.fr - Frankrike på en uventet måte, presentert av skuespillerne