Informasjon om coronaviruset: situasjonen i Frankrike

For informasjon om forholdsregler og helseanbefalinger, henviser vi til Utenriksdepartementet, samt de siste reiserådene fra den franske regjeringen (lenke nederst i artikkelen).

For oppdateringer om de siste forholdsregler i Frankrike henviser vi til de franske myndigheters hjemmeside for utlendinger som befinner seg i Frankrike. (ekstern link)


Kan jeg reise til Frankrike hvis jeg...

Har blitt vaksinert:

Ja! Hvis du har et gyldig bevis på vaksinasjonen, kan du reise inn i Frankrike uten krav om fremvisning av en negativ test.

Et gyldig bevis på vaksinasjon er:

 • Bevis på vaksinasjon med 3. stikk. av godkjente vaksiner.
 • Bevis på vaksinasjon med 2. stikk, hvor tidspunktet for å ha tatt 2. vaksinasjon er skjedd 7 dager før innreise med godkjente vaksiner (Pfizer, Moderna, AstraZenica) og er maks. 9 måneder (270 dager) gammel.
 • Dersom du er vaksinert med Johnson & Johnson, kan du tidligst gå inn 28 dager etter at du har fått vaksinen.

Finn mer informasjon om [godkjente vaksiner her (ekstern link) ]

Ikke vaksinert:

Ja, men alle reisende over 12 år må kunne presentere en negativ koronattest, som ikke må være over 24 timer gammel.

Ikke fullt vaksinert ennå:
Ja, men alle reisende over 12 år må kunne presentere et negativt koronatestresultat, som ikke må være over 24 timer.


Barn til og med 12 år er fritatt for innreisereglene men kan bli bedt om å fremvise en på ære og samvittighets -erklæring (last ned attesten via linken nedenfor).

Troskapserklæring

Ved innreise til Frankrike kan du også bli bedt om å fremlegge en troskapserklæring, som skal skrives ut og fylles ut før innreise. Last ned sertifikatet her. (ekstern link)

Det europeiske korona-passet:

Den 14. mars 2022 er siste dag for EU-koronapass med godkjente tester og vaksinasjoner i Frankrike. Europeiske reisende kan presentere nødvendig dokumentasjon for flybesetning og politi via koronapassets QR-kode. Systemet fungerer uansett språk, og det er også mulig å skrive ut koronapasset og vise det fysisk.

Til og med 14. mars 2022 skal alle personer fra 12 år også fremvise koronapass for å komme inn på kulturinstitusjoner (museer, konsertlokaler, kinoer, festivaler, dyrehager, fornøyelsesparker, bibliotek og lignende) så vel som på kafeer, restauranter, kjøpesentre, sykehus, pleiehjem, helseforetak samt ifb. regionale fly- og togreiser.

Viktig informasjon om koronapassets (bevis på vaksinasjon) gyldighet i Frankrike gjelder frem til og med 14. mars 2022

Alle, som er fyllt 16 år skal kunne fremvise et gyldig bevis på vaksinasjon. Et koronapass vil dermed ikke lengre være gyldig bare med en negativ PCR- eller antigentest (hurtigtest) i Frankrike.

Er du over 18 år og en måned, gjelder også følgende: For vaksiner som krever 2 stikk, må tidspunktet for 2.vaksinasjonsstikket være mottatt senest for 4 måneder siden for at koronapasset skal forbli gyldig. For vaksiner som krever kun én dose (f.eks. Johnson & Jonhson), må vaksinevedlegget være mottatt for to måneder siden for at koronapasset skal forbli gyldig.
Dvs. hvis siste vaksinasjonsdato overskrider disse fristene, må du ha den tredje stikk for at koronapasset din skal forbli gyldig i Frankrike.

Eneste unntak: Bevis på tidligere smitte med Covid-19 er også godkjent som gyldighetsfaktor for koronapasset. Ved smitte er koronapasset gyldig fra 11 dager etter smitte og i maksimalt 4 måneder etter.

Om du kan bevise at du ikke kan vaksineres ved å fremvise legeerklæring, gjerne på flere språk (norsk/fransk/engels). er ditt koronapass gyldig i Frankrike.

Corona-passet er påkrevd i Frankrike for alle over 12 år. Dvs. Barn mellom 12 og 15 år kan fortsette å få tilgang til koronapass krevende aktiviteter med negativ PCR eller antigentest. Begge typer tester må maksimalt være 24 timer gamle. Bevis for tidligere smitte (jf. ovenfor) eller ferdigvaksinerte godtas også for aldersgruppen mellom 12-15 år.

Også lese: Vedrørende gjenåpningen av de franske skisportsstedene: her er koronatiltakene, man bør vite om

Hvor kan jeg teste meg i Frankrike?

I Frankrike kan du teste deg både på testsentrene og apotekene. Finn nærmeste testmulighet her. (ekstern link) (lenke på fransk). Testen må betales selv. En antigentest koster cirka 29 € og en PCR-test koster cirka 49 €. Book testen på nærmeste apotek, på doctolib.fr (ekstern link) eller santé.fr. (ekstern link)

Kontakt oss på Facebook-siden (ekstern link) vår hvis du skulle ha ytterligere spørsmål.

Obligatorisk påbud om maske:

 • Fra 28. februar 2022 vil kravet ikke lenger gjelde på offentlige steder hvor det kreves koronapass.

 • Det må brukes maske i all offentlig i all offentlig transport, akkurat som det er viktig å holde avstand.

 • Det er obligatorisk påbud om maske i taxi.

 • Man risikerer en bot på 135 euro for ikke å overholde maskeforbudet. Bryter man reglen flere ganger risikerer man en bot på 3.750 euro.


Ytterligere informasjon om innreise til Frankrike:

Reisemuligheter til Frankrike avhenger av virussituasjonen i de enkelte land, samt de reisendes vaksinasjonsforhold. Derfor har Frankrike inndelt alle land i kategorier avhengig av de helsemessige forholdene. Det tas forbehold om, at listen kan endres avhengig av, hvordan epidemien utvikler seg i de enkelte land. Besøk de franske myndigheters hjemmeside (ekstern link) for ytterligere informasjon (link på fransk):

Grønne land: indikerer land hvor virusen ikke florerer aktivt, samt land uten særlige virusvarianter: Det europeiske området, Norge, Bahrain, Sør-Korea, De forente arabiske emirater, Hong Kong, Japan, Kuwait, New Zealand, Qatar, Rwanda, Senegal, Taiwan, Uruguay og Vanuatu.

Orange land: indikerer land hvor virusen stadig florerer, men i proporsjoner som kan kontrolleres. Kategorien av orange land innebærer også land uten særlige virusvarianter som enten ikke er grønne eller røde.

Vaksinerte reisende fra orange lande kan reise inn i Frankrike mot fremvisning av en negativ PCR-eller antigentest, som høyst må være 24 timer gammel.

Reisende reisende fra oransje land som ikke er vaksinerte kan kun reise inn til Frankrike, hvis de har et viktig formål. For ikke-vaksinerte gjelder også følgende krav:

 • Presentere en negativ PCR-test som ikke må være mer enn 72 timer gammel eller presentere en negativ antigentest som ikke må være mer enn 48 timer gammel.
 • Gå i syv dager med isolasjon ved ankomst til Frankrike.

Franske oversjøiske territorier:

For innreise til de franske oversjøiske territoriene kreves en negativ PCR-test eller antigentest, som er høyst 24 timer gammel ved avreise.

For å dempe infeksjonen er det også innført et portforbud på Martinique og Réunion:

Martinique
Portforbud mellom kl. 22.00 og 05.00.
Besøk Martiniques turistkontor for mer informasjon. (ekstern link)

Guadeloupe
Portforbud mellom kl.23:00 og 05:00.
Besøk Guadeloupes turistkontor for mer informasjon (ekstern link)

Reisende fra Mayotte og Réunion til Frankrike, eller et av Frankrikes andre oversjøiske territorier, må testes med en PCR- eller antigentest 48 timer før avreise.


Reiser til Korsika:

Det gjelder spesielle regler for reisende til Korsika.
Fra den 10. desember 2021 skal alle reisende, som er fyllt 12 år, fra det franske fastlandet oppfylle følgende kriterier:

 • Kunne fremvise et gyldig bevis på vaksinasjon, dokumentasjon på en negativ PCR- eller antigentest (hurtigtest), som er mindre enn 24 timer gammel eller et bevis på tidligere smitte, som er mellom 11 dager og 6 måneder gammelt. For antigentesten kreves det, at man kan spore N-proteinet i SARS CoV-2 i den . Hjemmetester aksepteres ikke.
 • Ut over dette skal man, på tro og ære bekrefte (ekstern link) , at man ikke har symptomer på Covid-19.


Godkjente vaksiner i Frankrike:

Frankrikes godkjente vaksiner følger Det Europeiske Legemiddelagentures anbefalinger: Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson.


For mer informasjon:

Paris turistkontor (ekstern link) oppdaterer løpende listen med avlyste arrangementer

Besøk hjemmesiden til Norges utenriksdepartement (ekstern link)

Sørg for å holde deg oppdatert på Frankrikes regjerings siste råd om koronavirus på det franske utenriksdepartementets (ekstern link) hjemmeside

Besøk også Frankrikes ambassade (ekstern link) i Norge


Hvilke forholdsregler bør man ta?

Følgende enkle forholdsregler bør man ta for å beskytte egen og andres helse:

 • Vask hendene hyppig
 • Host eller nys i albuen eller i et lommetørkle
 • Hils uten å gi hånden og unngå omfavnelser
 • Bruk engangsservietter
Gå enda lenger