Informasjon om coronaviruset: situasjonen i Frankrike

For informasjon om forholdsregler og helseanbefalinger, henviser vi til Utenriksdepartementet, samt de siste reiserådene fra den franske regjeringen (lenke nederst i artikkelen).

For oppdateringer om de siste forholdsregler i Frankrike henviser vi til de franske myndigheters hjemmeside for utlendinger som befinner seg i Frankrike. (ekstern link)

Gjenåpning

Den franske presidenten Emmanuel Macron annonserte 29. april en gjenåpning i fire etapper som løper fra 3. mai til 30. juni. Gjenåpningsfasene er avhengige av smittesituasjonen i de enkelte departementene i Frankrike.

Fra 3. mai 2021 oppheves restriksjonene som gjaldt for å bevege seg rundt, og det er heller ikke lenger nødvendig å ha en attest på seg. Europeiske reisende kan på nytt reise til Frankrike, men det kreves en negativ PCR-test.

Fra 19. mai lempes portforbudet til å gjelde fra kl. 21. Barer med uteservering, restauranter, museer, teatre og kinoer kan gjenåpne.

Fra 9. juni lempes portforbudet ytterligere, og gjelder dermed fra kl. 23. Fra denne dato kan cafeer og restauranter gjenåpnes. Denne datoen markerer også gjenåpningen av konferenser o.lign. med en maksimum antall på 5.000 personer.

Endelig vil 30. juni markere slutt på portforbudet samt maks antall for forsamlinger på offentlige steder.

Den samlede planen for maks antall på forsamlinger og restriksjoner presenteres 10. mai av Frankrikes statsminister Jean Castex.

Vedtatte forholdsregler på fransk territorie (gyldig til 19. mai 2021):

Nedstengning:

I tidsrommet mellom kl 06 og 19 kan man bevege seg ut i en radius av 10 kilometer fra sin bopel. Har man behov for å bevege seg lengre enn 10 kilometer fra sin bopel, skal man ha et gyldig ærende og kunne fremvise en attest (ekstern link) .

Det er forbudt at bevege seg rundt mellom departementene, med mindre man har et gyldig eller professjonelt formål.

Hver kommune har lov til å forby forsamlinger i det offentlige rom.

Portforbud:

Fra kl. 19 til kl. 6 neste morgen gjør et portforbud seg gjeldende på hele det franske fastlandet. Man må kun bevege seg ute, hvis man har et gyldig ærende og kan fremvise en attest (ekstern link) .

All ferdsel utendørs i dette tidsrommet er forbudt og man risikerer en bot på 135 euro, hvis man overtreder forbudet. Overtredes det flere ganger, kan boten stige til 3.750 euro.

For at imødekomme undtagelser for udgangsforbuddet er det fortsat muligt at benytte den offentlige transport. Alle opfordres fortsat kraftigt til at arbejde hjemme.

Ved følgende ærender kan man få unntak for portforbudet, såfremt man kan fremvise en gyldig attest:

 • Hvis man skal på arbeide eller på kurs
 • Hvis man skal besøke sin lege, på sykehuset eller kjøpe medisiner
 • Hvis man har viktige gjøremål for familien, f.eks hjelpe et nært familiemedlem
 • Hvis man har juridiske eller administrative gjøremål
 • Hvis man har generelle gjøremål som tjener et alment nyttig formål (forutsatt at man har fått tillatelse hos de lokale myndigheter)
 • Personer med handikap og deres hjelpere kan også være unntatt utgangsforbudet.
 • Hvis man skal på en lengre reise f.eks fra flyplasser
 • Hvis man skal lufte sitt kjæledyr, kan man gå ut i maks. en kilometers radius av sitt hjem.

Når man går ut må man kunne presentere et gyldig sertifikat (ekstern link) som kan lastes ned fra den franske myndighets nettside eller via Tous Anti Covid-appen (ekstern link) .

Det gjelder særlige regler for Korsika (se avsnittet under). For ytterligere informasjon henviser vi til den siste informasjonen på den franske regjerings hjemmeside (lenke på fransk) (ekstern link) .

Hva som er åpent/lukket

Hva som allerede er åpent/kan åpne:

 • Forretningsdrivende som selger basale nødvendigheter samt varer, som kan gjøre tiden hjemme litt hyggeligere kan holde åpent: bokhandlere, musikkforretninger, frisører, byggemarkeder, plantesentre, sjokoladebutikker, skomaker, bilværksteder (ved bestilling i forveien) samt boligfremvisninger.
 • Banker og offentlige kontorer
 • Supermarkeder
 • Apotek
 • Parker, hager, skoger og strender
 • Offentlig transport
 • Takeaway mat og bestilling fra restauranter
 • Ferieboliger, sommerhus, campingplasser o.l.

Hva som fortsatt er lukket:

 • Restauranter, barer og lignende
 • Museer og kulturinstitusjoner
 • Treningssentra
 • Butikker som ikke anses som strengt nødvendig
 • Konserthaller og kinoer
 • Ikke essensielle forretninger på over 20.000 kvm.
 • Diskoteker, kasinoer o.l.

Hotell kan gjerne ha gjester, men hotellrestauranter og barer skal være stengt. Room- service er tillatt.

Vintersportssteder kan motta gjester, men skiheisene er lukket og også innretninger som brukes av flere enn to personer får ikke taes i bruk.

Andre forholdsregler på fransk territorie

Det er påbudt å bruke ansiktsmaske i det offentlige rom, når man enten er innendørs eller på overbyggde plasser. Påbudet gjelder for alle over 11 år og kommer i tillegg til øvrige forholdsregler.

Du finner mer informasjon om reglene om å bruke munnbind i de enkelte franske departementer [her]
her (ekstern link) . På den franske regjeringens hjemmeside, finner du et kart over Frankrike med oppdatert informasjon om lokale Covid-19 utbrudd (ekstern link) .

Man risikerer en bot på 135 euro for ikke å overholde maskeforbudet. Bryter man reglen flere ganger risikerer man en bot på 3.750 euro.

Den må brukes ansiktsmaske i all offentlig transport, akkurat som det er viktig å holde avstand.


Reiser til Korsika

Det gjelder egne regler for reisende til Korsika.

Man skal kunne fremvise en negativ Covid-19 test (RT-PCR eller antigentest) tatt innenfor 72 timer før avreise. Dette kravet gjelder også barn over 11 år. Overfor flyselskapet skal alle reisende kunne fremvise en erklæring på tro og ære, hvor det fremgår, at de har tatt testen, ikke har symptomer på Covid-19 samt at de, i de forutgående 14 dagene før avreisen, ikke har vært i kontakt med en smittet person.

Erklæringen kan lastes ned på hjemmesiden til Korsikas lokale helsemyndigheter. (ekstern link)

Frankrikes oversjøiske territorier

Fra 31. januar 2021 er innreise til de franske oversjøiske territorier kun tillatt, hvis det er nødvendig. Dette gjelder Fransk Guyana, Ny Kaledonien, Réunion, Mayotte, Guadeloupe og Martinique.

Ved reiser til og fra Frankrikes oversjøiske territorier er en negativ PCR-test tatt innenfor 72 timer påkrevet.

Av hensyn til portforbudet på det franske fastlandet skal alle reisende til de oversjøiske territorier på flyplassen kunne fremvise både flybilletter samt et dokument, som rettferdiggjør reisen.

Internasjonale reiser

Innreisende fra Brasil, Argentina, Chile, Sydafrika og Fransk Guyana:

Frem til 23. april 2021 var alle fly til Frankrikes fastland fra Brasil og Fransk Guyana stoppet. Fra 24. april gjelder følgende forholdsregler for personer som kommer fra Brasil:

 • Kriterier for, og hvem som kan innreise til Frankrike skjerpes. Franske statsborgere og deres ektefeller samt barn kan innreise. Likeledes kan EU-borgere, samt borgere fra et tredje land, som bor i Frankrike, innreise.

 • Det er også skjerpede regler for Covid-19 test: : før boarding flyet skal man kunne fremvise enten en negativ RT-PCR-test, som ikke må være over 36 timer gammel eller en negativ PCR-test, som ikke må være over 72 timer gammel. Utover dette skal man kunne fremvise en antigentest, som skal være tatt inmdenfor 24 timer.

 • Ved ankomst flyplassen i Frankrike blir det også tatt en test. Deretter kan man forlate flyplassen.

 • Hver eneste person som lander fra Brasil skal foreta en 10 dagers lang karantene. Hver enkelt kommune bestemmer hvor denne karantenen skal foretas.

 • Det utføres kontroll med prosedyrene ved boarding flyet samt ankomst på flyplassen. Det franske politi holder dessuten oppsyn med, at karantenen overholdes. Det er skjerpede bøter, hvis man bryter sin karantene.

Ovenstående skjerpede retningslinjer gjelder også for personer ankommende fra Argentina, Chile og Sydafrika. Reglene over trer i kraft 24. april også for disse land.

Reglene for Covid-19 tester og 10 dages karantene gjelder også for reisende som kommer fra Fransk Guyana. Det vil også være systematiske tester for reisende fra Guyana til Antillene.

Reisende til og fra land utenfor ”den europeiske sone”:

Innreise til Frankrike er ikke tillatt for reisende fra land utenfor ”den europeiske sone” (EU, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, Saint-Marino, Saint-Siège og Sveits). Hvis det er en nøvendig reise, er innreise fra Australia, Sydkorea, Israel, Japan, New Zealand, Storbritannia og Singapour også tillatt. De skjerpede innreisereglene gjelder dog ikke for franske statsborgere samt deres barn og ektefeller. Reglene gjelder heller ikke for EU-borgere, som bor i Frankrike, samt deres barn og ektefeller samt for reisende som mellomlander i Frankrike på veiu mot det EU-land, hvor de bor eller har deres nasjonalitet.
Utover dette skal innreise fra ovenstående land kunne fremvise en på tro og ære erklæring (ekstern link) , når de starter deres reise.

Reisende til og fra land innenfor ”den europeiske sone”:

Uansett transportmiddel skal alle reisende til Frankrike fra et land innenfor ”den europeiske sone” (EU, Andorra Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, Saint-Marino, Saint-Siège og Sveits) kunne fremvise en negativ Covid-19 test tatt innenfor 72 timer før avreise.

Grensemedarbeidere, folk som bor og arbeider i en radius på 30 kilometer fra grensen samt folk som leverer varer langs landeveiene er ikke omfattet av testkravet.

Ved ankomst til Frankrike anbefales alle kraftig til å isolere seg i syv dager samt å la seg teste ennå en gang.

For ytterligere informasjon om kontrollen ved Frankrikes grenser henviser vi til det franske innenriksministeriet (lenke på fransk). (ekstern link)

Man kan også besøke Det franske ministeriet for Europa og utenrikdepartementenes hjemmeside. (ekstern link)


For mer informasjon:

Paris turistkontor (ekstern link) oppdaterer løpende listen med avlyste arrangementer

Besøk hjemmesiden til Norges utenriksdepartement (ekstern link)

Sørg for å holde deg oppdatert på Frankrikes regjerings siste råd om coronavirus på det franske utenriksdepartementets (ekstern link) hjemmeside

Besøk også Frankrikes ambassade (ekstern link) i Norge


Hvilke forholdsregler bør man ta?

Følgende enkle forholdsregler bør man ta for å beskytte egen og andres helse:

 • Vask hendene hyppig
 • Host eller nys i albuen eller i et lommetørkle
 • Hils uten å gi hånden og unngå omfavnelser
 • Bruk engangsservietter
 • Bruk maske på lukkede offentlige steder, i offentlig transport, drosjer og lignende, og i butikker der dette ønskes.
Gå enda lenger