Women House vid Monnaie de Paris

Women House representerar mötet mellan två begrepp: ett kön - kvinnligt, och ett utrymme - hemmet.

Arkitektur och offentliga utrymmen har länge varit maskulina domäner, medan hemmet ofta varit antingen ett fängelse eller en fristad för kvinnor: det här uppenbara historiska faktum har dock inte varit katastrofalt och utställningen Women House visar detta.

Över 1000 m2, inklusive delar av gårdarna i Monnaie de Paris, och 40 kvinnliga konstnärer från 1900- och 2000-talet, tar sig an detta komplexa ämne och sätter kvinnor i centrum för en historia som de missat.

Utmaningen att hitta ett arbetsutrymme hemma teoretiserades 1929 av Virginia Woolf, som uppmuntrade kvinnor att hitta ett rum "de kunde låsa utan att bli störda" i sin uppsats "Ett eget rum".

Det är utgångspunkten för Woman House, med ett mål som utforskas tematiskt fram till de senaste verken, producerade av en ung generation kvinnliga konstnärer, via 1970-talet, när kvinnliga konstnärer gjorde uppror mot sin brist på utrymme, både verkligt - för utställningar, för arbete - och symboliskt - för erkännande.