Frankrikes historia

Behöver du friska upp din kunskap om Fransk historia? Läs med här!

Antiken

Antiken markerade slutet på de galliska civilisationerna då deras områden kom under inflytande av grekisk-romerska sociokulturella fenomen och det land som kallades Gallien - nu Frankrike - införlivades stegvis i det romerska riket. Tack vare sin kraftfulla politiska och militära organisation varade det romerska riket i århundraden. Sakta invaderades det senare av germanska stammar men har trots allt enda till idag behållit sin kulturella makt över hela västvärlden.

Medeltiden

Nedgången av det romerska imperiet utlöste en ny period i hela Europa då olika germanska stammar tog kontroll över kontinenten. En av dessa stammar, frankerna, fick snart mer makt och grundade det karolingiska imperiet, som lade grunden för en kulturell renässans. Förutom Normandernas expansion i alla riktningar, ledde den religiösa passionen till korstågen och otaliga pilgrimsfärder utomlands. Samtidigt provocerade feodala rivaliteter en långvarig konflikt mellan Frankrike och England, som i slutändan stärkte monarkins makt.

Moderna tider

Den moderna eran börjar då det bysantinska riket faller och med upptäckten av Amerika, som båda ger upphov till stora ekonimiska och kulturella förändringar. Bildkonsten och litteraturen främjade nya idéer som långsamt föranledde människor att anta ett större avstånd till religionen. Denna period var dock en av religionskrig och absolut monarki. Den individuella frigörelsen kom slutligen med den franska revolutionen 1789, som inrättade alldeles nya idéer i landet.

Nutid

Från 1789 och framåt förstärks "de fina demokratiska idealen" stadigt i den franska republiken. Detta är en period av mänskliga rättigheter, demokrati och teknisk utveckling. Ändå skapar Napoleonkrigen och de två världskrigen långvariga ärr och trauma genom att förnya och göra krigsföringen även blodigare än förr. Denna ambivalenta period, delvis progressiv men samtidigt destruktiv, sträcker sig in i våra dagar.

Källa: www.histoire-france.net

Paris