Information om Coronaviruset: situationen i Frankrike

För information om försiktighetsåtgärder och hälso rekommendationer hänvisar vi till Utrikesdepartementet samt den franska regeringens senaste reseråd i samband med coronaviruset (länkar längst ned i artikeln).

För uppdateringar om de senaste försiktighetsåtgärderna i Frankrike
hänvisar vi till de franska myndigheternas webbplats för utlänningar i Frankrike (Extern länk) .

Återöppning

Den franske presidenten Emmanuel Macron annoncerade den 29 april en återöppning i fyra progressiva etapper, med början den 3 maj fram till den 30 juni.

Återöppningsfaserna beror på hälsoläget i de enskilda departementen i Frankrike.
Från den 3 maj 2021 upphävs restriktionerna som gällt för att ta sig runt, liksom det inte heller är nödvändigt att ha en attest på sig. Europeiska resenärer kan resa till Frankrike, dock med ett negativt PCR-test.

Från den 19 maj kommer utegångsförbudet gälla från kl. 21. Barer med uteservering, restauranger, muséer, teatrar och biografer kan återöppnas.

Från den 9 juni hävs utegångsförbudet ytterligare och gäller därmed från kl. 23. Från detta datum kan caféer och restauranger öppna igen. Detta datum gäller också för konferenser och dylikt med en max-kapicitet på 5000 personer.

Slutligen, den 30 juni hävs utegångsförbudet samt samlingsförbudet på offentliga platser.

Den övergripande planen för samlingar och restriktioner presenteras den 10 maj av Frankrikes premiärminister Jean Castex.

Åtgärder vidtagna på franskt territorium (giltig till 19 maj 2021):

Nedstängning:

I tidsrummet mellan kl 06 och 19 är det tillåtet att gå ut inom en radie på 10 kilometer från sitt hem. Måste man resa längre bort än 10 kilometer från sitt hem, ska man ha ett giltigt skäl samt kunna uppvisa en attest (Extern länk) .

Det är förbjudet att ta sig runt mellan regionerna, om man inte har ett giltigt skäl eller med ett professionellt ändamål.

Varje kommun har rätt att förbjuda samlingar på offentliga platser.

Utegångsförbud:

Mellan kl. 19 och 06 gäller utegångsförbud på hela det franska fastlandet. Det är förbjudet att gå ut under denna tid och man riskerar böter på 135 euro om förbudet överträds. Om det överträds flera gånger kan boten höjas till 3 750 euro.

Det är fortfarande möjligt att använda sig av kollektivtrafiken men myndigheterna uppmanar starkt till fortsatt hemarbete.

Vid följande ärenden kan man få undantag från utegångsförbudet, under förutsättning att man kan uppvisa ett giltigt intyg:

 • Om man ska på arbete eller utbildning
 • Om man ska besöka läkare på sjukhus eller köpa medicin
 • Om man inom familjen har viktiga ärenden, som tex hjälpa en nära familjemedlem
 • Om man har juridiska eller administrativa ärenden
 • Om man har generella ärenden som tjänar allmännyttan (förutsatt att man meddelat lokala myndigheter)
 • Personer med handikapp samt deras hjälpare kan också vara undantagna utegångsförbudet.
 • Om man ska på en längre resa tex från en flygplats
 • Om man tex ska gå ut med hunden, har man tillåtelse att gå max en kilometer från sitt hem.

Vid varje utgång ska man kunna presentera ett giltigt certifikat (Extern länk) som kan laddas ned på den franska regeringens hemsida eller via appen Tous Anti Covid (Extern länk) .

Med undantag för de franska departementar där man infört utegångsförbud, är det tillåtet att resa mellan det franska fastlandets olika regioner. Särskilda regler gäller för Korsika (se avsnittet här under). För ytterligare information hänvisar vi till den senaste informationen på den franska regeringens webbplats (länk på franska). (Extern länk)

Utegångsförbud har också införts på Frankrikes utomeuropeiska territorier. Hitta mer information längre ned på denna sida.

Öppet respektive stängt

Följande är redan öppet eller får öppna:

 • Affärsidkare som säljer basala nödvändigheter, samt försäljning av varor som kan göra tiden hemma lite enklare: bokhandlare, musikaffärer, frisörer, byggmarknader, blomsteraffärer, chokladbutiker, skomakare, bilverkstäder (vid förbokning) samt hus/lägenhetsvisningar.
 • Banker och offentliga kontor
 • Supermarkets
 • Apotek
 • Parker, trädgårdar, skogar och stränder
 • Offentlig transport
 • Takeaway-mat på restauranger
 • Semesterbostäder, sommarhus, campingplatser, etc.

Följande är fortsatt stängt:

 • Restauranger, barer och liknande
 • Muséer och kulturella etablissemang
 • Fitnesscenters/gym
 • Företag som inte tjänar ett syfte som anses strängt nödvändigt
 • Konserthallar och biografer
 • Icke nödvändiga anläggningar på över 20 000 m2.
 • Diskotek, kasinon, etc.

Hotellen får ha gäster, men hotellrestauranger och barer hålls stängda. Room service är tillåtet.

Vintersportanläggningar får ta emot gäster men skidliftarna är stängda och all slags utrustning som utnyttjas av flera personer får inte användas.

Andra vidtagna på franskt territorium

Det är obligatoriskt för alla över 11 år att bära ansiktsmask på slutna offentliga platser, inomhus och i all kollektivtrafik. Detta ska tillämpas tillsammans med övriga försiktighetsåtgärder.

Du hittar mer information om reglerna för att bära ansiktsmask maskbeställningar i de enskilda departementen här (Extern länk) (länk på franska). På den franska regeringens hemsida kan du se en karta över Frankrike med aktuell information om lokala Covid-19 utbrott (Extern länk) (länk på franska).

Man riskerar böter på 135 euro om man inte följer skyldigheten att bära munskydd. Om man bryter mot regeln flera gånger riskerar man böter på 3 750 euro.

Resor till Korsika

För resande till Korsika gäller särskilda bestämmelser.

Man ska kunna uppvisa ett negativt covid-19-test (RT-PCF eller antigentest) som genomförts senast 72 timmar före avresan. Detta gäller även för barn över 11 år. Alla resande ska kunna uppvisa ett intyg på heder och samvete för flygbolaget där det framgår att de har låtit testa sig, inte uppvisar symtom på covid-19 och att de inte de senaste 14 dagarna före avresan har varit i kontakt med någon smittad person.

Intyget kan laddas ned på webbplatsen för Korsikas lokala folkhälsomyndighet (Extern länk) .

Frankrikes utomeuropeiska territorier

Från den 31 januari 2021 är inresa till de franska utomeuropeiska territorierna endast tillåtet om det är absolut nödvändigt. Detta gäller Franska Guyana, Nya Kaledonien, Réunion, Mayotte, Guadeloupe och Martinique.

Vid resa till och från Frankrikes utomeuropeiska territorier krävs ett negativt PCR-test som tagits senast 72 timmar före avresan.

Med hänvisning till utegångsförbudet på det franska fastlandet ska alla resande till de utomeuropeiska territorierna på flygplatsen kunna uppvisa både flygbiljetter och en handling som visar att resan är nödvändig.

Internationella resor

Inresande från Brasilien, Argentina, Chile, Sydafrika och franska Guyana:

Fram till den 23 april 2021 är alla flyg till Frankrikes fastland inkommande från Brasilien och franska Guyana inställda. Från den 24 april gäller följande resriktioner för personer inresande från Brasilien:

 • Kriterier för vem som kan resa in i Frankrike skärps. Franska medborgare och deras make/make samt barn kan resa in. Likaså kan EU-medborgare, samt personer från ett tredje land som bor i Frankrike, resa in.

 • Reglerna för Covid-19 test är också skärpta: före boarding av flyget ska man kunna visa upp ett negativt PCR-test, som inte är äldre än 36 timmar gammalt, eller så visar man upp ett negativt test som är max 72 timmar gammalt tillsammans med ett antigentest, som ska ha tagits de senaste 24 timmarna.

 • Vid ankomst till flygplatsen i Frankrike får man också ta ett antigen-test.

 • Alla som anländer från Brasilien ska gå i karantän i 10 dagar. Varje kommun bestämmer var denna karantän ska ske.

 • Det förs kontroll av procedurerna vid boarding av flyget samt vid ankomst på flygplatsen. Den franska polisen kontrollerar dessutom att karantänen genomförs. Skärpta bötesregler gäller om man bryter sin karantän.

Ovanstående skärpta restriktioner gäller också för personer ankommande från Argentina, Chile och Sydafrika. Reglerna träder i kraft den 24 april.

Reglerna för Covid-19 test och 10 dagars karantän gäller också för resande inkommande från franska Guyana. Det kommer också finnas systematiska test för resande från Guyana till Antillerna.

Resor till och från länder utanför ”den europeiska zonen”:

Inresa till Frankrike är inte tillåtet för resande från länder utanför ”den europeiske zonen” (EU, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, Saint-Marino, Saint-Siège och Schweiz), om man inte har starka skäl till det; pga personliga eller familjeskäl, brådskande hälsoskäl eller en profesionell resa som inte kan sjutas upp, Man måste då ha ett intyg att visa upp. Om det är nödvändigt kan man fortsatt resa in från Australien, Sydkorea, Israel, Japan, New Zealand, Storbritannien och Singapour. Dessa regler gäller dock inte för franska medborgare samt deras barn och make/maka. Reglerna gäller heller inte för EU-medborgare som bor i Frankrike, samt deras barn och make/maka samt för resande som mellanlandar i Frankrike på väg mot det EU-land där de bor.

Inresande från ovanstående länder ska kunna uppvisa ett intyg (Extern länk) med anledningen till resan som kan laddas ned här, innan de påbörjar resan.

Resor till och från landet inom ”det europeiska området”:

Oavsett transportsätt ska alla resor till Frankrike från ett land inom ”det europeiska området” (EU, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San-Marino, Vatikanstaten och Schweiz) kunna uppvisa ett negativt covid-19-test som tagits senast 72 timmar före avresan.

Gränspersonal, personer som bor och arbetar inom en radie av 30 km från gränsen samt de som levererar varor landvägen omfattas inte av testkravet.

Vid ankomsten till Frankrike uppmanas alla starkt att isolera sig sju dagar samt att låta testa sig ännu en gång.

För ytterligare information om kontrollen vid Frankrikes gränser hänvisar vi till det franska inrikesministeriet (länk på franska) (Extern länk) .

Det går också bra att besöka webbplatsen för det franska ministeriet för Europa och utrikesfrågor. (Extern länk)


Vilka försiktighetsåtgärder ska du vidta?

Nedan följer några enkla försiktighetsåtgärder du bör vidta för att skydda dig själv och andra:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk
 • Hälsa utan att ta i hand och undvik kramar
 • Använd engångsservetter
 • Bär mask/munskydd innomhus eller på övertäckta offentliga platser, i offentliga transporter, taxis och liknande samt på företag där det önskas av innehavaren.


För ytterligare information:

Paris turistkontor (Extern länk) uppdaterar löpande listan med inställda arrangemang

Besök det svenska utrikesdepartementet (UD) (Extern länk)

Få den franska regeringens senaste råd om coronaviruset på det franska utrikesdepartementets hemsida (Extern länk)

Frankrikes ambassad i Sverige (Extern länk) för löpande uppdateringar