Information om Coronaviruset: situationen i Frankrike

För information om försiktighetsåtgärder och hälso rekommendationer hänvisar vi till Utrikesdepartementet samt den franska regeringens senaste reseråd i samband med coronaviruset (länkar längst ned i artikeln).

För uppdateringar om de senaste försiktighetsåtgärderna i Frankrike
hänvisar vi till de franska myndigheternas webbplats för utlänningar i Frankrike (Extern länk) .


Nya regler för covidbevis den 9 augusti 2021

Från den 9 augusti 2021 man måste visa covidbevis (Extern länk) för att komma in på kulturinstitutioner (museer, arenor, biografer, festivaler, djurparker och nöjesparker, bibliotek och liknande) och på caféer, restauranger, köpcenter, sjukhus, vårdhem, vårdcentraler och i samband med flyg- och tågresor samt i förbindelse med andra långdistansresor.

Alla över 18 år ska således kunna uppvisa dokumentation som uppfyller ett eller flera av följande krav:

 • Att man är färdigvaccinerad.
 • Att man har testat negativt för covid-19 med ett PCR- eller antigentest som inte får vara över 48 timmar gammalt.
 • Att man redan har varit smittad med covid-19. 11 dagar efter konstaterad smitta och upp till sex månader efter.
  Om det behövs kan covidbeviset komma att införas på fler ställen.

Från och med den 30 september 2021 gäller de nya reglerna även för barn och unga mellan 12 och 17 år.

Hur kan jag bli testad i Frankrike?

Hur kan jag bI Frankrike kan du testa dig på testcenter och apotek. Hitta testmöjligheter närmast dig här. (Extern länk) (länk på franska). Du betalar själv för att testa dig. Boka din testtid på närmaste apotek eller genom att kontakta doctolib.fr (Extern länk) eller santé.fr. (Extern länk)

Kontakta oss på vår Facebooksida (Extern länk) om du har fler frågor.

Beslutade åtgärder på franskt territorium:

 • Samling på offentliga platser för mer än 10 personer är förbjuden.

 • Det är förbjudet att konsumera alkohol offentligt.

 • Med några undantag har restriktionerna gällande ansiktsmask utomhus lyfts. Men en mask krävs fortfarande när man står i kö, går till marknader och befinner sig i större grupper. De enskilda kommunerna kan också införa krav på mask utomhus. Detta kommer indikeras med skyltar i de enskilda departementen.

 • Det krävs inte längre ansiktsmask vid evenemang som kräver covidbevis. Arrangörer och kommunala myndigheter har dock möjlighet att införa det.

 • Man riskerar böter på 135 euro om man inte följer skyldigheten att bära munskydd. Om man bryter mot regeln flera gånger riskerar man böter på 3 750 euro.

 • En mask måste bäras i all kollektivtrafik, precis som det är viktigt att hålla avstånd.

 • En mask måste bäras under en taxiresa.


Inresa till Frankrike och internationella resor

Från den 9 juni 2021 blev det återigen möjligt att resa till Frankrike. Dock är resemöjligheterna avhängiga virussituationen i varje land, samt resenärernas vaccinationer. Därför har Frankrike indelat andra länder i kategorier avhängiga dess hälsosituation. Listan kan komma att ändras beroende på hur pandemin utvecklar sig i varje land. Besök de franska myndigheternas hemsida (Extern länk) för ytterligare information (länk på franska)

 • Gröna länder: indikerar bland annat länder där viruset inte florerar aktivt, samt länder utan särskilda virusvarianter, bland annat: Det europeiska området, Norge, Australien, Canada, Sydkorea, Israel, Japan, Libanon, New Zealand, USA och Singapour. Fullt vaccinerade resenärer från dessa länder kan resa in i Frankrike utan krav på PCR-test. Resenärer som inte är fullvaccinerade kan resa in med uppvisande av ett negativt PCR-test eller antigentest, inte äldre än 72 timmar.

 • Orange länder: indikerar länder där viruset fortfarande florerar, men i proportioner som kan kontrolleras. Kategorien orange, innebär också länder utan särskilda virusvarianter. För att kunna resa in i Frankrike ska vaccinerade resenärer från dessa länder visa upp ett negativt PCR-test, som inte är äldre än 72 timmar. Resenärer som inte är vaccinerade kan endast resa in i Frankrike om de har en särskild anledning.

 • Röda länder: indikerar land där viruset fortfarande cirkulerar aktivt och med alarmerande virusvarianter, bland annat: Sydafrika, Argentina, Bahreïn, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Chilie, Colombia, Costa Rica, Indien, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turkiet och Uruguay. Resenärer från dessa länder ska vare sig de är vaccinerade eller inte, ha en mycket särskild anledning att resa in i Frankrike.

Se kartan med färgzonerna på de franska myndigheternas hemsida (Extern länk) (sida 2 i pdf’en)

Ytterligare information för resande inom EU om destinationen också ligger inom EU-området

Särskilda skäl krävs inte längre för att resa inom EU, men testkravet gäller fortfarande.

Sedan den 1 juli 2021 finns ett EU-coronapass där godkända tester och vaccination framgår. Resande inom EU kan via coronapassets QR-kod visa den dokumentation som krävs för flygpersonal och polis. Systemet fungerar oavsett språk och coronapasset kan även skrivas ut på papper och visas upp.
Beroende på coronasituationen i det enskilda landet kan EU-medlemsstaterna fritt införa ytterligare restriktioner som exempelvis test eller karantän.

Resor till Korsika

För resande till Korsika gäller särskilda bestämmelser.
Från och med den 9 juni ska alla resande (11 år eller äldre) från franska fastlandet uppfylla följande kriterier:

 • Kunna uppvisa antingen ett negativt pcr-test som tagits inom 72 timmar före avresa, eller ett negativt antigentest som inte får vara äldre än 48 timmar. För antigentest krävs att man kan spåra N-proteinet i SARS-CoV-2. Hemmatester godkänns inte.
 • Dokumentation som visar att man är fullvaccinerad accepteras också.
 • Därutöver ska man på heder och samvete (Extern länk) bekräfta att man inte har några symtom på covid-19.


Frankrikes utomeuropeiska territorier

Med undantag av Franska Guyana, Nya Kaledonien och Wallis-och-Futuna-öarna är kravet på särskilda skäl vid inresa till de franska utomeuropeiska territorierna upphävt sedan den 9 juni 2021.

För resande från Frankrikes fastland eller orange länder (se vilka här) krävs antingen ett negativt pcr-test som tagits inom 72 timmar eller ett negativt antigentest som tagits mindre än 48 timmar före ombordstigning. Resande från röda länder ska kunna uppvisa ett negativt pcr-test eller antigentest som inte får vara äldre än 48 timmar.

Resande till Franska Polynesien
Från den 9 juni öppnar Tahiti och de tillhörande öarna för resande från Frankrikes fastland. Det finns inget krav på att vara fullvaccinerad för att resa till Tahiti. I samband med de senaste åtgärderna för att öppna gränserna har reglerna för inresa och vistelse ändrats. Gå in på webbplatsen för Tahitis turistbyrå för ytterligare information (https://tahititourisme.com/en-us/covid-19/ (Extern länk) ))

Resande till Frankrike från Franska Guyana
Resande till Frankrike från Franska Guyana ska antingen kunna uppvisa ett negativt pcr-test, som inte får vara äldre än 72 timmar, eller ett negativt antigentest som inte får vara äldre än 48 timmar. Vid ankomsten till Frankrike ska dessa resenärer dessutom göra ett antigentest. Vid ankomsten till Frankrike ska vaccinerade resenärer isolera sig i sju dagar medan icke-vaccinerade ska sättas i karantän som kontrolleras av myndigheterna. Dessutom görs det antigentest på resande mellan Franska Guyana och Antillerna.

Resande från Antillerna
Från och med den 9 juni ska icke-vaccinerade resenärer från Antillerna isolera sig i sju dagar vid ankomst till Frankrike.

Godkända vacciner i Frankrike

Frankrikes godkända vacciner följer Europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendationer: Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson & Johnson.

Dokumentation om vaccination accepteras under förutsättning att ett vaccinationsprogram kan uppvisas:

 • Två veckor efter den sista vaccinationen med de vacciner som kräver två doser (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
 • Fyra veckor efter vaccination med det vaccin som endast kräver en spruta (Johnson & Johnson).
 • För resande som har varit sjuka i covid-19 krävs dokumentation om den första vaccinationen som ska ha ägt rum minst två veckor tidigare.


Vilka försiktighetsåtgärder ska du vidta?

Nedan följer några enkla försiktighetsåtgärder du bör vidta för att skydda dig själv och andra:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk
 • Hälsa utan att ta i hand och undvik kramar
 • Använd engångsservetter


För ytterligare information:

Paris turistkontor (Extern länk) uppdaterar löpande listan med inställda arrangemang

Besök det svenska utrikesdepartementet (UD) (Extern länk)

Få den franska regeringens senaste råd om coronaviruset på det franska utrikesdepartementets hemsida (Extern länk)

Frankrikes ambassad i Sverige (Extern länk) för löpande uppdateringar