Information om Coronaviruset: situationen i Frankrike

För information om försiktighetsåtgärder och hälso rekommendationer hänvisar vi till Utrikesdepartementet samt den franska regeringens senaste reseråd i samband med coronaviruset (länkar längst ned i artikeln).

Besökare till Frankrike

På grund av den positiva hälsoutvecklingen i Frankrike och Europa öppnade Frankrike den 15 juni 2020 sina gränser för länder inom Europa. Detta sker också i linje med Europakommissionens rekommendationer. Från den 15 juni kan personer från Europa (EU's medlemsstater, Andorra, Liechtenstein, Island, Monaco, Norge, Saint-Marin, Schweiz och Vatikanen) kan därför komma in på franskt territorium utan begränsningar kopplade till bekämpningen mot Covid-19.

Med undantag från 14 dagars karantän vid ankomst till Frankrike, finns det inga andra restriktioner för resande från Storbritannien.

Från den 1 juli påbörjas en gradvis gränsöppning för länder utanför Schengen, vilket baseras på hälsotillståndet i de enskilda länderna.

I kampen mot coronaviruset införde Frankrike lördagen den 25 juli skärpt kontroll av trafiken vid gränserna. 16 länder är nu listade av de franska myndigheterna över länder där virusspridningen ökat särskilt, varav ett negativt PCR test för coronaviruset krävs för inresa eller vid ankomst till dessa länder.

 • Följande 16 länder finns på listan: Sydafrika, Algeriet, Bahrein, Brazilien, Arab Emiraterna, USA, Israel, Indien, Kuwait, Madagascar, Oman, Panama, Peru, Qatar, Serbien, Turkiet.

 • För inresa till Frankrike från Arab Emiraterna, USA, Panama och Bahrein krävs test 72 timmmar innan avresa och man ska kunna visa ett negativt test innan ombordstigning på flyget. Kan man inte visa upp ett negativt test, riskerar man att bli nekad boarding.

 • För de resterande länderna på listan krävs ett PCR-test vid ankomst strax efter att man har lämnat flygplatsen.

 • Inresa till Frankrike från länder där virusspridningen är mycket hög, är endast möjlig under särskilda omständigheter och för fransmän eller personer som är bosatta i Frankrike.

Utomeuropeiska territorier i Frankrike:

 • Den 22 juni öppnades gränserna till Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, Saint-Barthélémy och La Réunion.
 • Den 11 juli hävs också lagen om restriktionerna gällande hälsotillståndet för resenärer till La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélémy och Saint-Pierre-et-Miquelon.

72 timmmar innan inresa till öarna från Frankrikes fastland ska alla resande över 11 år visa upp ett negativt covid-19 test. PCR-testen är gratis vid uppvisande av flygbiljett.

 • Franska Polynesien: Sedan den 15 juli har gränserna varit öppna, liksom att karantänreglerna från detta datum inte längre gäller. Alla inresande till Franska Polynesien ska dock kunna uppvisa ett negativt Covid-19 test taget 72 timmar innan flygets avgång och visa dokumentation för testet som kan laddas ned på platformen Etis.pf (Extern länk)
 • Nya Kaledonien: alla flyg till Nya Kaledonien är fortsatt inställda minimum fram till den 31 juli.
 • Franska Guyana och Mayotte: är fortsatt kategoriserat som ”orange zone” och det hälsomässiga undantagstillståndet gäller minst fram till den 30 oktober 2020.

För ytterligare information hänvisar vi till de franska myndigheternas webbplats för utlänningar i Frankrike (Extern länk) .

Information vid inställd eller uppskjuten resa:

Air France
SNCF (den franska järnvägen) (Extern länk)
Eurostar (Extern länk)

Åtgärder vidtagna på franskt territorium

Efter att man i perioden 17 mars till 10 maj 2020 haft utegångsförbud i Frankrike är en återöppningsplan trätt i kraft:

 • Den 31 juli infördes ett krav på att bära munskydd/mask i de enskilda franska departementen där det anses nödvändigt. Hitta ytterligare information om de enskilda departementen här (Extern länk) (länk på franska). På den franska regeringens hemsida kan du se en karta över Frankrike med aktuell information om lokala Covid-19 utbrott (Extern länk) (länk på franska).
 • Den 28 augusti infördes ett krav på att bära munskydd/mask i hela Paris samt i departementen kring Frankrikes huvudstad: Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine och Val-de-la-Marne. Kravet gäller också när man befinner sig utomhus. Dock behöver cyklister och löpare inte bära mask.
 • Man riskerar böter på 135 euro om man inte följer reglerna. Bryter man mot detta än en gång inom 15 dagar stiger boten till 1 500 euro.
 • Observera att såsom redan gäller i kollektivtrafiken är det från den 20 juli obligatoriskt för alla över 11 år att bära ansiktsmask på slutna offentliga platser. Detta ska tillämpas tillsammans med övriga försiktighetsåtgärder, och om man inte bär ansiktsmask på dessa platser riskerar man böter på 135 euro.
 • Reglen om att bära mask/munskydd gäller speciellt för följande stängda, övertäckta och offentliga platser: tågstationer och flygplatser, offentliga transporter, restauranger, barer, hotell och liknande, museer, företag, banker och liknande, övertäckta marknader, bibliotek och likanande samt övertäckta sportarenor.
 • Parker, trädgårdar, sjöar, stränder och liknande badstränder öppnar igen.
 • Stora museer och monument öppnar igen och besökare ska bära masker. Utomhus-nöjesparker öppnar igen i gröna zoner, dock med en maxkapacitet på 5 000 personer. Den 22 juni kan liknande utbud öppnas i orangea zoner. Samma regler och datum för återöppning gäller för teatrar, konserthus och liknande. I samband med återöppningen fortsätter reglerna för social distansering att gälla.
 • Biografer och lägerskolor öppnar igen den 22 juni över hela Frankrike. Stängningen av diskotek och spelhallar fortsätter att gälla minst fram till detta datum.
 • Restauranger, kaféer och barer öppnar också igen. I samband med denna återöppning gäller följande förhållningsregler: Som regel måste man bära mask när man rör sig omkring i lokalerna, bord ska vara utplacerade med en meters avstånd och bordsreservationer är begränsade till max 10 personer. Öppningen av restauranger och liknande gäller inte i orange zoner.
 • Semesterboenden (stugor, campingplatser etc.) öppnar igen över hela Frankrike med undantag av de orangea zonerna. Återöppnandet ska ske i enlighet med de hälsorelaterade förhållningsreglerna. På hotell träder nya hälsoregler ikraft för att säkerställa en trygg vistelse för gästerna.
 • Idrottsarenor och sportanläggningar är fortsatt stängda. Förbudet utvärderas igen innan den nya säsongen börjar i september.
 • Det är fortfarande förbud mot evenemang som samlar över 5 000 personer såsom festivaler, stora sportevenemang och liknande. Förbudet gäller minst fram till september. Utomhusevenemang med upp till 5 000 personer är dock tillåtna. För inomhusevenemang gäller särskilda förhållningsregler.
 • Det är tillåtet att utöva sport individuellt.
 • Konferenser, mässor och andra stora möten kan åter upptas den 1 september utan restriktioner för hur många männiksor som kan samlas. De hälsomässiga förhållningsreglerna ska dock hållas till punkt och pricka med ett krav på att bära mask/munskydd.
 • För båtresor med över 100 passagerare till Korsika har det införts ett förbud mot att bada eller att göra stopp och gå iland på vägen dit. Samma regler gäller för farvattnen runt Frankrikes utomeuropeiska territorier: Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Franska Polynesien, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon samt Wallis- och Futunaöarna.
 • Flod Kryssningsfartyg: Är återigen tillåtna. I överenskommelse med andra EU-medlemsländer har det beslutats att kryssningsfartygen nu kan lägga till vid europeiska hamnar, så länge kapaciteten inte överskrider de gällande reglerna.


Vilka försiktighetsåtgärder ska du vidta?

Nedan följer några enkla försiktighetsåtgärder du bör vidta för att skydda dig själv och andra:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk
 • Hälsa utan att ta i hand och undvik kramar
 • Använd engångsservetter
 • Bär mask/munskydd innomhus eller på övertäckta offentliga platser, i offentliga transporter, taxis och liknande samt på företag där det önskas av innehavaren.
 • Använd mask om du känner dig sjuk

För ytterligare information:

Paris turistkontor (Extern länk) uppdaterar löpande listan med inställda arrangemang

Besök det svenska utrikesdepartementet (UD) (Extern länk)

Få den franska regeringens senaste råd om coronaviruset på det franska utrikesdepartementets hemsida (Extern länk)

Frankrikes ambassad i Sverige (Extern länk) för löpande uppdateringar