Information om Coronavirus: situationen i Frankrig

For information om forholdsregler og sundhedsmæssige anbefalinger henviser vi til Udenrigsministeriet samt den franske regerings seneste rejseråd ifm. coronavirus (links i bunden af artiklen).

For opdateringer om de seneste forholdsregler i Frankrig henviser vi til de franske myndigheders hjemmeside for udlændinge der befinder sig i Frankrig (Eksternt link) .

Besøgende til Frankrig

Grundet den positive sundhedsmæssige udvikling i Frankrig og Europa åbner Frankrig d. 15. juni 2020 sine grænser indenfor Europa. Dette sker også i overensstemmelse med Europakommissionens anbefalinger. Fra d. 15. juni kan personer fra Europa (EU's medlemsstater, Andorra, Liechtenstein, Island, Monaco, Norge, Saint-Marin, Schweiz og Vatikanet) rejse ind på fransk grund uden forbehold for de restriktioner, man har taget for at bekæmpe Covid-19.

Med undtagelse af 14 dages karantæne ved ankomst til Frankrig, er der ikke nedlagt restriktioner for rejsende kommende fra Storbritannien.

Fra d. 1. juli påbegyndes en gradvis grænseåbning mod landene udenfor Schengen, der tager udgangspunkt i sundhedstilstanden i de enkelte lande.

I kampen mod coronavirus har Frankrig lørdag d. 25. juli indført skærpet kontrol af trafikken ved grænseovergangene. 16 lande er ydermere på de franske myndigheders liste over lande med et særligt stort virustryk, hvorfor en negativ PCR test for coronavirus kræves før indrejse eller ved ankomst til disse lande.

  • Følgende 16 lande er på listen: Sydafrika, Algeriet, Bahrein, Brazilien, De Arabiske Emirater, USA, Israel, Indien Kuwait, Madagascar, Oman, Panama, Peru, Qatar, Serbien, Tyrkiet.

For indrejse til Frankrig fra De Arabiske Emirater, USA, Panama og Bahrein kræves testen 72 timer før afrejse, og man skal kunne fremvise en negativ test inden ombordstigning på flyet. Kan man ikke fremvise en negativ test, risikerer man at blive afvist ved boarding.

For de resterende lande på listen kræves en PCR-test ved ankomst straks efter at man har forladt lufthavnen.

Indrejse til Frankrig fra lande hvor virustrykket er meget højt er kun muligt under særlige omstændigheder og for franskmænd eller personer der er bosat i Frankrig.

Frankrigs oversøiske territorier:

  • Fra d. 22. juni åbnes grænserne til Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, Saint-Barthélémy og La Réunion.
  • D. 11. juli ophæves loven i forbindelse med den sundhedsmæssige undtagelsestilstand for rejsende til La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélémy og Saint-Pierre-et-Miquelon.

72 timer før indrejse til øerne fra Frankrigs fastland skal alle rejsende over 11 år fremvise en negativ covid-19 test. PCR-testen er gratis ved fremvisning af flybillet.

  • Fransk-Polynesien: Siden d. 15. juli har grænserne været åbne, ligesom karantænereglerne fra denne dato ikke længere er gyldige. Alle indrejsende til Fransk Polynesien skal dog kunne fremvise en negativ Covid-19 test taget 72 timer før flyafgang og vise dokumentation for testen, der oploades på platformen Etis.pf (Eksternt link)
  • Ny-Kaledonien: alle fly til Ny-Kaledonien er fortsat indstillet minimum frem til d. 31. juli.
  • Fransk Guyana og Mayotte: er fortsat kategoriseret som ”orange zone” og den sundhedsmæssige undtagelsestilstand gælder minimum frem til d. 30. oktober 2020.

Information i forbindelse med aflysninger eller udsættelse:

Air France
SNCF (de franske statsbaner) (Eksternt link)
Eurostar (Eksternt link)

Vedtagne forholdsregler på fransk territorie

Efter der i perioden fra d. 17. marts til d. 10. maj 2020 har været udgangsforbud i Frankrig er en genåbningsplan trådt i kraft:

Fra d. 31. juli er der indført påbud om at bære maske i enkelte franske departementer, hvor det antages nødvendigt. Find yderligere information om de enkelte departementer her (Eksternt link) (link på fransk). På den franske regerings hjemmeside kan du se et kort over Frankrig med aktuel information om lokale Covid-19 udbrud (Eksternt link) (link på fransk).

D. 28. august er der indført påbud om at bære maske i hele Paris samt i departementerne omkring Frankrigs hovedstad: Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine og Val-de-la-Marne. Påbuddet gælder også, når man bevæger sig rundt udenfor. Dog behøver cyklister og løbere ikke bære maske.
Man risikerer en bøde på 135 euro for ikke at overholde reglerne. Bryder man igen forbuddet inden for 15 dage stiger bøden til 1.500 euro.

Ligesom det forholder sig i den offentlige transport er der fra d. 20 juli indført påbud om at bære maske i offentligheden, når man befinder sig enten indendørs eller på overdækkede steder. Påbuddet gælder for alle over 11 år, og bør udføres i samspil med de øvrige sundhedsmæssige tiltag. Man risikerer en bøde på 135 euro for ikke at overholde påbuddet de pågældende steder.

Reglen om at bære maske/munbind gælder særligt for følgende lukkede, og overdækkede, offentlige steder: togstationer og lufthavne, offentlig transport, restauranter, barer, hoteller og lignende, museer, forretninger, banker og lignende, overdækkede markeder, biblioteker og lignende samt overdækkede sportsarealer.

Parker, haver søer, strande og lignende badesteder genåbner.

Store museer og monumenter genåbner, og besøgende er pålagt at bære maske.

Udendørs forlystelsesparker genåbner, dog er makskapaciteten 5.000 personer.

Teatre, koncertsale o. lign kan ligeledes genåbne. I forbindelse med genåbningen gælder der regler for opretholdelse af fysisk afstand.

Biografer og lejrskoler genåbner d. 22. juni på hele det franske territorie. Lukningen af diskoteker og spillehaller gælder fortsat minimum frem til denne dato.

Restauranter, cafeer og barer genåbner ligeledes. I forbindelse med denne genåbning gælder følgende sundhedsmæssige forholdsregler: man skal som udgangspunkt være iført maske, når man bevæger sig rundt i etablissementet, borde skal placeres med en meters afstand og der må maks. reserveres bord til 10 personer. Genåbningen af restauranter o.lign. gælder ikke i orange zoner.

Ferielogier (feriehytter, campingpladser etc.) genåbner over hele Frankrig med undtagelse af de orange zoner. Genåbningen skal foregå i overensstemmelse med de sundhedsmæssige forholdsregler. På hoteller træder nye sundhedsmæssige foranstaltninger i kraft for at sikre gæsten et trygt ophold.

Sportsarenaer og stadioner er fortsat lukkede. Holdsport og sport med fysisk kontakt er fortsat forbudt minimum frem til d. 21. juni. Forbuddet evalueres igen før den nye sæsonstart i september.

Der er fortsat forbud mod arrangementer der samler over 5.000 personer som festivaler, store sportsbegivenheder o.lign. Forbuddet gælder minimum frem til september. Dog er udendørs arrangementer med op til 5.000 personer tilladt. For indendørs arrangementer gælder særlige forholdsregler.

Det er tilladt at dyrke sport på individuelt niveau.

Konferencer, messer og andre store møder kan genoptages d. 1. september uden restriktioner for, hvor mange mennesker der må samles. De sundhedsmæssige forholdsregler skal dog overholdes til punkt og prikke, og der er påbud om at bære maske/mundbind.

Ved sejladser på over 100 passagerer til Korsika er der indført forbud mod at bade eller stoppe og gå i land undervejs. Samme regel gælder for farvandene omkring Frankrigs oversøiske territorier: Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Fransk Polynesien, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon samt Wallis og Futuna.

Flodkrysttogter er på ny tilladt. I overensstemmelse med de andre EU-medlemslande kan det besluttes, at krydstogtskibe igen kan sejle og lægge til kaj ved europæiske havne, så længe kapaciteten ikke overskrider de gældende regler.


Hvilke forholdsregler bør man tage sig?

Herunder en række simple forholdsregler man bør tage sig for at beskytte sit – og andres helbred:

Vask hænder meget ofte
Host og nys i albuen eller i et lommetørklæde
Hils uden at give hånd og undgå omfavnelser
Brug engangsservietter
Brug maske hvis man føler sig sløj
Bær mundbind/maske på indendørs eller overdækkede offentlige steder, i offentlig transport, taxaer og lignende samt i forretninger hvor dette er et ønske fra indehaveren.


For yderligere information:

Paris turistkontor opdaterer løbende listen (Eksternt link) med aflyste arrangementer

Se den seneste rejsevejledning til Frankrig på udenrigsministeriets hjemmeside (Eksternt link)

Læs den franske regerings seneste rejseråd ifm. coronavirus på det franske udenrigsministeriums hjemmeside (Eksternt link)

Besøg den franske ambassade i Danmarks hjemmeside her (Eksternt link)