Information om Coronavirus: situationen i Frankrig

For information om forholdsregler og sundhedsmæssige anbefalinger henviser vi til Udenrigsministeriet samt den franske regerings seneste rejseråd ifm. coronavirus (links i bunden af artiklen).

For opdateringer om de seneste forholdsregler i Frankrig henviser vi til de franske myndigheders hjemmeside for udlændinge der befinder sig i Frankrig (Eksternt link) .

Vedtagne forholdsregler på fransk territorie:

Fra d. 30. oktober og indtil d. 1. december er der i hele Frankrig indført udgangsforbud. Rejser og udflugter er ikke tilladt.

Følgende ærinder er undtaget udgangsforbuddet:

 • Transport til og fra arbejde
 • Følge sine børn i skole
 • Ærinder i offentlige institutioner
 • Indkøb af nødvendige fødevarer o.lign.
 • Lægebesøg
 • Hjælp til nære familiemedlemmer
 • Ærinder af administrativ og retslig karakter

Derudover må man gå ud for at dyrke motion i én time om dagen og indenfor en radius af 1 kilometer fra hjemmet.

Ved hver udgang skal man kunne fremvise en gyldig attest (Eksternt link) som kan hentes på den franske regerings hjemmeside eller via appen Tous Anti Covid (Eksternt link) .

Private arrangementer undenfor husstanden er ikke tilladt. Derudover er store offentlige forsamlinger også forbudt ligesom man heller ikke må bevæge sig rundt mellem de forskellige regioner.

Hvad der fortsat er åbent:

 • Banker og offentlige kontorer hvor man kan henvende sig til det offentlige
 • Supermarkeder
 • Apoteker
 • Parker, haver, skove og strande
 • Offentlig transport
 • Hoteller må byde de forretningsrejsende velkommen hvis rejse er strengt nødvendig
 • Takeaway mad og mad ud af huset fra restauranter

Hvad der er lukket:

 • Restauranter, barer og lignende
 • Museer og kulturelle etablissementer
 • Fitnesscentre
 • Forretninger der ikke tjener et formål som anses for at være strengt nødvendigt
 • Koncertsale og biografer

Andre forholdsregler på fransk territorie

Efter der i perioden fra d. 17. marts til d. 10. maj 2020 har været udgangsforbud i Frankrig, har man på Frankrigs fastland samt i de franske oversøiske territorier indført en række forholdsregler. Afhængigt af smittetrykket er landet ydermere delt op i zoner; grønne zoner, røde og lyserøde hvor yderligere restriktioner er gældende (yderligere information herunder):

 • Ligesom det forholder sig i den offentlige transport er der fra d. 20 juli indført påbud om at bære maske i offentligheden, når man befinder sig enten indendørs eller på overdækkede steder. Påbuddet gælder for alle over 11 år, og bør udføres i samspil med de øvrige sundhedsmæssige tiltag.

 • Reglen om at bære maske/munbind gælder særligt for følgende lukkede, og overdækkede, offentlige steder: togstationer og lufthavne, offentlig transport samt taxaer og lignende, restauranter, barer, hoteller og lignende, museer, forretninger, banker og lignende, overdækkede markeder, biblioteker og lignende samt overdækkede sportsarealer.

 • Den 31. juli har Frankrig indført et påbud om at bære mundbind i nogle franske departementer, hvor det anses for nødvendigt. Du kan finde flere oplysninger om reglerne i de enkelte departementer her (Eksternt link) . På den franske regerings hjemmeside finder du et kort over Frankrig med opdaterede oplysninger om lokale Covid-19 udbrud (Eksternt link) .

 • D. 28. august er der indført påbud om at bære maske i hele Paris samt i departementerne omkring Frankrigs hovedstad: Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine og Val-de-la-Marne. Påbuddet gælder også, når man bevæger sig rundt udenfor. Dog behøver cyklister og løbere ikke bære maske.

 • Man risikerer en bøde på 135 euro for ikke at overholde maskepåbuddet. Bryder man igen reglen inden for 15 dage stiger bøden til 1.500 euro.

 • Parker, haver søer, strande og lignende badesteder genåbner.

 • Store museer og monumenter genåbner, og besøgende er pålagt at bære maske.

 • Udendørs forlystelsesparker genåbner, dog er makskapaciteten 5.000 personer.

 • Teatre, koncertsale o. lign kan ligeledes genåbne. I forbindelse med genåbningen gælder der regler for opretholdelse af fysisk afstand.

 • Biografer og lejrskoler genåbner.

 • Restauranter, cafeer og barer genåbner ligeledes. I forbindelse med denne genåbning gælder følgende sundhedsmæssige forholdsregler: man skal som udgangspunkt være iført maske, når man bevæger sig rundt i etablissementet, borde skal placeres med en meters afstand og der må maks. reserveres bord til 10 personer. For zoner i "alarmberedskab" gælder særlige regler (se nedenfor).

 • Ferielogier (feriehytter, campingpladser etc.) genåbner over hele Frankrig. Genåbningen skal foregå i overensstemmelse med de sundhedsmæssige forholdsregler. På hoteller træder nye sundhedsmæssige foranstaltninger i kraft for at sikre gæsten et trygt ophold.

 • Både individuel- og holdsport er tilladt så længe de sundhedsmæssige forholdsregler respekteres.

 • Der er fortsat forbud mod arrangementer der samler over 5.000 personer som festivaler, store sportsbegivenheder o.lign. Forbuddet gælder minimum frem til d. 30.oktober. Dog er udendørs arrangementer med op til 5.000 personer tilladt. For indendørs arrangementer gælder særlige forholdsregler. Bemærk dog at der i røde- og lyserøde zoner gælder strengere forsamlingsforbud (yderligere information herunder).

 • Konferencer, messer og andre store møder kan genoptages d. 1. november uden restriktioner for, hvor mange mennesker der må samles. De sundhedsmæssige forholdsregler skal dog overholdes til punkt og prikke, og der er påbud om at bære maske/mundbind.

 • Så længe de sundhedsmæssige forholdsregler respekteres kan skibe igen sejle til Korsika med et ubegrænset antal passagerer. Der kan være særlige baderegler eller regler for at stoppe og gå i land ved sejlture til Frankrigs oversøiske territorier: Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Fransk Polynesien, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon samt Wallis og Futuna. For yderligere information anbefales det, at man orienterer sig hos repræsentanter for den franske regering.

 • Flodkrysttogter er på ny tilladt.

Zoner i alarmberedskab

Visse zoner anses for at være i alarmberedskab, og i disse zoner er der derfor indført yderligere restriktioner. Zonerne inddeles i tre niveauer. Yderligere information kan findes på de franske myndigheders hjemmeside (Eksternt link) . Zonerne træder i kraft d. 23. september 2020 og er gældende i 15 dage. Situationen reevalueres ugentligt for derved at tage højde for de følgende 15 dage.

”Alarmberedskab” i lyserød på kortet:

 • Fra d. 28. september 2020 er der indført forsamlingsforbud på over 30 personer i det offentlig rum.

 • De enkelte kommuner kan indføre yderligere forholdsregler.

”Alarmberedskab” i rød:

 • Paris og tilstødende departementer, Lyon, Lille, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse og Nice (pr. 28/9 2020).
  Store arrangementer må maks. samle 1.000 personer, ligesom store privatfester samt studiefester ikke er tilladt.

 • Forsamlingsforbud indskrænkes til 10 personer i det offentlige rum.

 • Barer lukker delvist; lukketiden besluttes individuelt i de enkelte kommuner.

 • Alle festlokaler og forsamlingshuse, svømmehaller, fitnesscentre og gymnastiksale lukkes.

« Maksimal alarmberedskab » i mørkerød på kortet:

 • Paris og de tilstødende departementer (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine) samt Aix-Marseille og Guadeloupe (pr. 5/10 2020).

 • På restauranter gælder skærpede regler: man må ikke sidde over seks personer ved hvert bord og der forefindes på alle borde et hæfte hvor man skal skrive sine kontaktinformationer til eventuel efterfølgende smitteopsporing. Der betales ved bordet, det er forbudt at indtage sin mad/drikke stående, der er opstillet håndsprit på alle borde og endelig tilskyndes alle gæster til at downloade appen Stop Covid.

 • Barer, overdækkede svømmebassiner og fitnesscentre lukkes.

 • Alle offentlige steder lukkes, med mindre der allerede er indført strenge sundhedsmæssige forholdsregler. Eneste undtagelse gælder teatre, biografer og museer.

Besøgende til Frankrig

Grundet den positive sundhedsmæssige udvikling i Frankrig og Europa åbner Frankrig d. 15. juni 2020 sine grænser indenfor Europa. Dette sker også i overensstemmelse med Europakommissionens anbefalinger. Fra d. 15. juni kan personer fra Europa (EU's medlemsstater, Andorra, Liechtenstein, Island, Monaco, Norge, Saint-Marin, Schweiz og Vatikanet) rejse ind på fransk grund uden forbehold for de restriktioner, man har taget for at bekæmpe Covid-19.

Med undtagelse af 14 dages karantæne ved ankomst til Frankrig, er der ikke nedlagt restriktioner for rejsende kommende fra Storbritannien.

Fra d. 1. juli påbegyndes en gradvis grænseåbning mod landene udenfor Schengen, der tager udgangspunkt i sundhedstilstanden i de enkelte lande.

I kampen mod coronavirus har Frankrig lørdag d. 25. juli indført skærpet kontrol af trafikken ved grænseovergangene. 16 lande er ydermere på de franske myndigheders liste over lande med et særligt stort virustryk, hvorfor en negativ PCR test for coronavirus kræves før indrejse eller ved ankomst til disse lande.

 • Følgende 16 lande er på listen: Sydafrika, Algeriet, Bahrein, Brazilien, De Arabiske Emirater, USA, Israel, Indien Kuwait, Madagascar, Oman, Panama, Peru, Qatar, Serbien, Tyrkiet.

For indrejse til Frankrig fra De Arabiske Emirater, USA, Panama og Bahrein kræves testen 72 timer før afrejse, og man skal kunne fremvise en negativ test inden ombordstigning på flyet. Kan man ikke fremvise en negativ test, risikerer man at blive afvist ved boarding.

For de resterende lande på listen kræves en PCR-test ved ankomst straks efter at man har forladt lufthavnen.

Indrejse til Frankrig fra lande hvor virustrykket er meget højt er kun muligt under særlige omstændigheder og for franskmænd eller personer der er bosat i Frankrig.

Frankrigs oversøiske territorier:

 • Fra d. 22. juni åbnes grænserne til Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, Saint-Barthélémy og La Réunion.
 • D. 11. juli ophæves loven i forbindelse med den sundhedsmæssige undtagelsestilstand for rejsende til La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélémy og Saint-Pierre-et-Miquelon.

72 timer før indrejse til øerne fra Frankrigs fastland skal alle rejsende over 11 år fremvise en negativ covid-19 test. PCR-testen er gratis ved fremvisning af flybillet.

 • Fransk-Polynesien: Siden d. 15. juli har grænserne været åbne, ligesom karantænereglerne fra denne dato ikke længere er gyldige. Alle indrejsende til Fransk Polynesien skal dog kunne fremvise en negativ Covid-19 test taget 72 timer før flyafgang og vise dokumentation for testen, der oploades på platformen Etis.pf (Eksternt link)
 • Ny-Kaledonien: alle fly til Ny-Kaledonien er fortsat indstillet minimum frem til d. 31. juli.
 • Fransk Guyana og Mayotte: er fortsat kategoriseret som ”orange zone” og den sundhedsmæssige undtagelsestilstand gælder minimum frem til d. 30. oktober 2020.

  Information i forbindelse med aflysninger eller udsættelse:

Air France (Eksternt link)
SNCF (de franske statsbaner) (Eksternt link)
Eurostar (Eksternt link)


Hvilke forholdsregler bør man tage sig?

Herunder en række simple forholdsregler man bør tage sig for at beskytte sit – og andres helbred:

Vask hænder meget ofte
Host og nys i albuen eller i et lommetørklæde
Hils uden at give hånd og undgå omfavnelser
Brug engangsservietter
Brug maske hvis man føler sig sløj
Bær mundbind/maske på indendørs eller overdækkede offentlige steder, i offentlig transport, taxaer og lignende samt i forretninger hvor dette er et ønske fra indehaveren.


For yderligere information:

Paris turistkontor opdaterer løbende listen (Eksternt link) med aflyste arrangementer

Se den seneste rejsevejledning til Frankrig på udenrigsministeriets hjemmeside (Eksternt link)

Læs den franske regerings seneste rejseråd ifm. coronavirus på det franske udenrigsministeriums hjemmeside (Eksternt link)

Besøg den franske ambassade i Danmarks hjemmeside her (Eksternt link)