Juridiske oplysninger

I henhold til bestemmelserne i artikel 6-III og 19 i loven om Tillid til den Digitale Økonomi, skal vi informere brugerne om at:
Nærværende hjemmeside (herefter benævnt "hjemmesiden"), redigeres af:

Den økonomiske interessegruppe (GIE) Atout France,
Hvis hovedsæde befinder sig på 79,81 rue de Clichy, 75009 PARIS,
Tlf.: +33 1 42 96 70 00
Registreret i handels- og selskabsregisteret i Paris under nummeret 340 709 211

Emailadresse: legal[@]atout-france.fr

Den ansvarshavende redaktør for publikation på hjemmesiden er generaldirektøren for Atout France Christian Mantei.

Hjemmesiden hostes af:

Oxalide,
hvis hovedsæde befinder sig på
25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris
Tlf.: +33 1 75 77 16 50

Intellektuel ejendomsret

Hjemmesiden i sin helhed hører ind under fransk lov i forhold til intellektuel ejendomsret og personlige oplysninger samt under international lov.
Samtlige informationer, piktogrammer, ikoner, fotografier, billeder, tekster, videosekvenser, animationer med eller uden lyd, og andre elementer tilgængelige på hjemmesiden er beskyttet af industriel og intellektuel ejendomsret som enten tilhører Atout France, eller hvor Atout France har ret til at gengive eller fremstille dem.

Dette betyder, at enhver gengivelse, fremstilling, adaptation, oversættelse og/eller ændring, hel eller delvis, eller overførsel uanset på hvilken måde er forbudt uden udtrykkelig forudgående godkendelse på skrift fra Atout France. En sådan handling vil udgøre en forfalskning som defineret i artikel L.335-2 og følgende i loven om intellektuel ejendomsret.

Kopi på papir til privat brug af disse elementer er tilladt ifølge artikel L122-5 i loven om intellektuel ejendomsret.

For anmodning om brug eller spørgsmål om emnet, kontakt os på følgende adresse:

Atout France, Secrétariat général,
79/81 rue de Clichy
75009 Paris

eller via email på følgende adresse: legal[@]atout-france.fr.

Varemærket Atout France og dets partneres varemærker samt de anvendte og citerede logoer på hjemmesiden er registrerede varemærker.

Enhver gengivelse i helhed eller delvist af disse varemærker eller logoer baseret på elementer af hjemmesiden er forbudt uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Atout France i henhold til loven om intellektuel ejendomsret.

Atout France kan ikke gøres ansvarlig for, hvad brugeren får adgang til via hypertekstlinks på hjemmesiden, der linker til andre hjemmesider på nettet.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Persondatabeskyttelse er afgørende for det tillidsforhold vi ønsker at have med dig.

Denne oplysning er for, på en klar måde, at oplyse dig om hvordan vi vil bruge dine persondata.

Atout France, ansvarlig for håndteringen af dine data, håndterer og lagrer dine persondata for at bruge dem til følgende :

 • Informere om vore events samt vore partneres events og invitere dig til disse ;

 • Sende informationer fra os (nyhedsbreve, kataloger, etc.) ;

 • Tilbyde vore produkter og services og fortælle om vore partneres tilbud;

 • Give dig mulighed for at gå ind på vor hjemmeside og deltage i vores konkurrencer;

 • Give os mulighed for at analysere vore produkter og tjenester og brugen af vores hjemmeside.

Indirekte persondata, til statistik, kan også blive samlet for at sikre en bedre forbindelse og navigation. Du kan tjekke vores politik omkring cookies ved at klikke her.

Vi opbevarer kun persondata når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Dit samtykke til håndtering er modtaget ;

 • Hvis vores legitime interesse, eller en tredjeparts, berettiger til at vi gennemfører håndtering af persondata;

 • Hvis en kontrakt, der binder os til dig, kræver at vi gennemfører håndtering af persondata

 • Vi er bundet af lovmæssige og lovgivningsmæssige forpligtelser, der kræver gennemførelse af behandlingen af persondata.

 • Hvis vores legitime interesse, eller en tredjepart, berettiger til at vi gennemfører behandlingen af de pågældende persondata

I tilfælde af at vi anmoder om dit samtykke, indsamles det direkte på den formular, der er angivet for at indhente de oplysninger, der vedrører dig.

Hvor længe gemmer vi data ?

Vi gemmer persondata i kortere eller længere tid, afhænig af hvorfor data er indsamlet.

Hvem giver vi data videre til ?

De persondata vi indsamler, samt dem som vi allerede har, er givet til os som ansvarlige for håndtering af disse.

Vi sørger for at disse data kun håndteres af autoriserede personer.

Vores tjenesteudbydere kan modtage disse data for at udføre tjenester vi måtte have overdraget dem. Visse persondata kan sendes til tredjepart eller til juridisk autoriserede myndigheder for at overholde vores lovmæssige eller kontraktmæssige forpligtelser.

Overførsel af dine data

Vi overfører dine persondata til lande uden for EU. Overførslerne overholder gældende regler og styres af lovlige instrumenter.

Dine rettigheder

I henhold til persondatabeskyttelsesbestemmelserne har du ret til at få adgang til, rette på og slette data vedrørende dig.

En sådan sletning kan kun forekomme hvis

 • Dataene ikke længere er nødvendige til de formål de blev indsamlet til eller håndteringene af dem er færdig ;

 • Du har trukket dit samtykke tilbage ;

 • Du har modsat dig håndtering af data og der ingen grund er til at Atout France håndtere dine data

 • Dine data er blevet udsat for ulovlig håndtering ;

 • Dine data skal slettes for at overholde en retslig forpligtelse i henhold til EU eller fransk lov, som Atout France er underlagt.

Du kan også anmode om begrænsning af håndtering af dine persondata og anmode om begrænsning af overførsel, herunder til tredjepart.

Din ret til begrænsning af overførsel gælder kun for persondata og ikke anonyme persondata eller data der ikke vedrører dig. Denne ret er begrænset til håndtering baseret på samtykke eller en kontrakt eller persondata som du personligt har genereret.

Du kan også gøre indsigelse mod håndtering af persondata pga egne motiver. I forbindelse med kommerciel brug kan du uden omkostninger og uden grund gøre indsigelse ved at skrive til nedenstående adresse.

Når datahåndteringen vi implementerer er baseret på dit samtiykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Vi stopper herefter med at håndtere dine persondata.

Send din anmodning pr mail til følgende adresse: legal@atout-france.fr eller pr brev til Atout France, Secrétariat Général, 79/81 rue de Clichy, 75009 Paris, vedlagt bevis for din identitet.

Du har mulighed for at klage til en offentlig myndighed - I Danmark er det Datatilsynet, Borgergade 28, 5.1300 København K: https://www.datatilsynet.dk/ (Eksternt link)

Cookies

For mere information, klik på linket herunder:

[Politik i forhold til cookies]

Ansvarsbegrænsning

Atout France kan ikke gøres ansvarlig for faktuelle fejl, som eventuelt vil kunne fremkomme i informationerne på hjemmesiden på trods af den omhu, der bliver lagt i vedligeholdelsen af siden.
Informationerne på hjemmesiden er vejledende og fritager ikke brugeren fra at gøre sin egen personlige uddybende analyse.

Atout France kan heller ikke gøres ansvarlig for information, udsagn og meninger på sider, som der linkes til via hypertekstlinks, og hvis indhold Atout France ikke er ansvarlig for.

Atout France kan ikke gøres ansvarlig for fejlagtig overførsel af data via internettets forskellige netværk eller for kompatibilitetsproblemer grundet brugerens webbrowser.

Enhver tvist i forbindelse med brug af hjemmesiden skal afgøres af fransk lov. Brugeren anerkender, at domstolene i Paris har enekompetence på området.